Nowa jakość kształcenia w Ośrodku Braille’a

Zajęcia w w Ośrodku Braille’a

Nowa jakość kształcenia w Ośrodku Braille’a

Dwanaście zmodernizowanych i dwie nowe pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne i nowoczesne oprogramowanie – zakończyliśmy marszałkowski projekt „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie”, dzięki któremu młodzież z Ośrodka Braille’a w Bydgoszczy kształcić się będzie na najwyższym poziomie. Dziś (14 czerwca) w auli ośrodka odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w której uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, prowadzony przez samorząd województwa, jest najstarszą placówką w Polsce kształcącą osoby z dysfunkcją wzroku. W szkole uczy się młodzież niewidoma, słabowidząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W skład ośrodka wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum dla dorosłych, szkoła policealna, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła przysposabiająca do pracy, a także pierwszy i jedyny w kraju oddział, który zajmuje się edukacją osób głuchoniewidomych. W kompleksie uczy się obecnie ponad pół tysiąca podopiecznych, z czego 88 uczniów uczęszcza do szkół kształcenia zawodowego.

Dzięki realizacji projektu możliwe było utworzenie dwóch nowych, w pełni wyposażonych pracowni dla zawodów kelnera (w technikum) oraz florysty (w Specjalnej Szkole Policealnej). Ponadto zmodernizowane zostały pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji.

Zadbano również o specjalistyczne wyposażenie warsztatów zawodowych. Na przykład pracownia, w której szkolą się przyszli masażyści, zyskała ponad 400 sprzętów dydaktycznych, w tym modele anatomiczne, fantomy, sprzęt rehabilitacyjny, stoły do masażu, kostki i poduszki rehabilitacyjne, aparaty do elektroterapii, ultradźwięków i laseroterapii. Do pracowni trafiły także pomoce tyflodydaktyczne, dzięki którym uczniowie niewidomi, słabowidzący oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi mają szansę zdobyć nowoczesne i poszukiwane na rynku pracy zawody (więcej).

Wartość projektu to 3,8 miliona złotych, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosło 3 miliony złotych.

Urząd Marszałkowski przygotowuje kolejną inwestycję w Ośrodku Braille’a. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie dwadzieścia jeden nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub z niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu. Nowe miejsca przedszkolne powstaną w specjalnie do tego celu zaadaptowanym budynku, przekazanym przez władze Bydgoszczy.

Inwestycje w bydgoskim Ośrodku Braille’a wpisują się w szerszy pakiet inicjatyw na rzecz oświaty. Samorząd województwa wspiera także modernizację Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy (więcej).

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Zdjęcie gł.: Sala warsztatowa Ośrodka Braille’a, fot. Filip Kowalkowski

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

 

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7025326