„Niesamowita Maszyna”

27 Sty „Niesamowita Maszyna”

Politechnika BiałostockaKonkurs „Niesamowita Maszyna” jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski, którym bliska jest tematyka fizyki, budowania, konstruowania, wprawiania obiektów w ruch i ciąg przyczynowo-skutkowych zdarzeń bazujących na zachodzących zjawiskach fizycznych.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zbudować urządzenie  na wzór maszyny Rube’a Goldberga, w którym połączone ze sobą mechanizmy, działające na zasadzie domina, doprowadzą do końcowego, efektownego finału. Do budowy można wykorzystać przedmioty codziennego użytku, zabawki, pomoce szkolne itp. Urządzenie wprawione w ruch powinno pracować samodzielnie przez 20-120 sekund.

Film dokumentujący działanie maszyny należy umieścić w serwisie YouTube. Komisja konkursowa wybierze dziesięć najciekawszych konstrukcji. Finaliści zaprezentują swoje maszyny 3 kwietnia 2020 r. na Politechnice Białostockiej.

Nagrody

  • I miejsce: 5.000 zł oraz prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku Politechniki Białostockiej prowadzonym na wydziałach: Architektury, Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektrycznym, Inżynierii Zarządzania
  • II miejsce: 2.000 zł
  • III miejsce: 1.500 zł
  • Szkoła, w której uczą się zwycięzcy konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1.000 zł
  • Opiekun zwycięskiej drużyny otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł

 

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona internetowa konkursuLiczba odwiedzin:

2,656,090