Niesamowita maszyna 2024

Plakat VI edycji konkursu "Niesamowita maszyna".

Niesamowita maszyna 2024

Politechnika Białostocka - logo Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski, którym bliskie są działania kreatywne, zagadnienia fizyczne, a także związane z budowaniem, konstruowaniem.

Do konkursu można zgłosić pracę wykonaną indywidualnie lub w grupie, przy czym zespół może liczyć maksymalnie trzy osoby. Przystępując do konkursu nieletni uczestnicy muszą mieć pełnoletniego opiekuna merytorycznego.

Maszyna

 

 • Zbuduj maszynę, która będzie składać się z połączonych ze sobą mechanizmów, a wprawiona w ruch będzie pracować samodzielnie nie krócej niż 20 sekund, jednak nie dłużej niż 120 sekund.
 • Technika wykonania jest dowolna. Do budowy możecie wykorzystać przedmioty codziennego użytku, zabawki, pomoce szkolne etc.
 • Powierzchnia urządzenia nie może przekraczać wymiarów ławki szkolnej tj. 120 cm x 70 cm a maksymalna wysokość urządzenia nie może przekraczać 150 cm.
 • Wykorzystywane urządzenia elektryczne mogą pracować pod maksymalnym napięciem 24 V. Jeżeli chcecie używajcie baterii lub akumulatorów, lecz absolutnie zabronione jest użycie napięcia sieciowego.

 

Film

 

 • Nagraj film, który udokumentuje nieprzerwane działanie maszyny. Film nie może być dłuższy niż 2 minuty i musi zawierać w tytule nazwę konkursu: „Niesamowita Maszyna” oraz dowolny zwrot identyfikujący pracę konkursową lub jej autorów. Dodatkowo należy w dowolnej formie przygotować krótki opis reakcji łańcuchowej i etapów działania maszyny.
 • Gotowy film należy udostępnić na portalu YouTube. Termin publikacji filmów na kanale YouTube mija w dniu 22 marca 2024 roku, o godzinie 23.59. Następnie w terminie do 8 kwietnia 2024 roku do godz. 9.00 uczestnicy mają czas na promocję swojego filmu i zebranie jak największej liczby polubień.

 

Zgłoszenie konkursowe

 

 • Plik z filmem (np. MP4) 2), link do filmu umieszczonego na portalu YouTube, opis reakcji łańcuchowej i etapów działania maszyny, a także uzupełnione i podpisane dokumenty stanowiące załączniki Regulaminu (Załączniki nr 1 lub 2 oraz 3) należy przesłać na adres mailowy: promocja@pb.edu.pl. Oryginały dokumentów należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Działu Promocji, pok. 036, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń (film oraz dokumenty) mija 22 marca 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Ocena prac konkursowych

 

 • Komisja konkursowa będzie oceniać prace (urządzenia) pod względem: złożoności urządzenia, jakości, pomysłowości, estetyki wykonania; podczas prezentacji finałowej pod względem możliwości uruchomienia urządzenia za pierwszym razem i możliwość powtórzenia prezentacji.
 • W drugim etapie oceny Komisja konkursowa wyłoni do 10 finałowych projektów. Wyniki etapu II zostaną podane do 10 kwietnia 2024 r. na stronie niesamowitamaszyna
 • Etap III – finał VI edycji konkursu Niesamowita Maszyna jest zaplanowany w dniu 17 kwietnia 2024 roku. Polegać będzie na prezentacji wyłonionych w II etapie prac konkursowych, ogłoszeniu wyników konkursu oraz wręczeniu nagród.

 

Źródło: Politechnika Białostocka

_

14 lutego 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7136749