“Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!”

“Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!”

Ministerstwo Sprawiedliwości - znak uproszczony z godłem

Konkurs, zorganizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pn. “Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!”, skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

System nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje w Polsce od 2016 r. i jest systematycznie rozwijany. Ta pomoc świadczona jest w każdym powiecie, a na terenie kraju działa już prawie 1500 punktów, gdzie poradę i konkretne wsparcie można uzyskać. Korzystają z nich osoby, których nie stać na odpłatną pomoc prawnika lub doradcy obywatelskiego.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych w postaci plakatu i komiksu, mających charakter informacyjny i promujący system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które będą mogły zostać wykorzystane do popularyzacji systemu nieodpłatnej pomocy.

Praca konkursowa w I kategorii polega na wykonaniu plakatu promującego system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Plakat ten powinien przestawić system Nieodpłatnej Pomocy z punktu widzenia Uczestnika Konkursu i zachęcać do skorzystania z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Praca konkursowa w II kategorii, polega na wykonaniu komiksu, w polskiej wersji językowej, przedstawiającego przykładowy problem, z którym można udać się do punktu, wraz z pozytywnym rozwiązaniem tego problemu.

Dla laureatów z każdej kategorii prac konkursowych przewidziane są nagrody:

  • nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
  • nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych;
  • nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych.

 

Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa o funkcjonowaniu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a w szczególności zachęcenie do korzystania z tego systemu przez osoby poniżej 18 roku życia. Konkurs ma również na celu rozszerzenie rozpoznawalności usług świadczonych ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac konkursowych upływa 17 marca 2024 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Konkursu „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!” (Regulamin, formularz zgłoszeniowy)

_

15 lutego m2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7159210

Skip to content