„Niby wiadomo, kto jest po drugiej stronie” – kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

grafika kampanii, dwa zdjęcia osób piszących wiadomości do siebie: dziewczynka na kanapie z telefonem, na drugim zdjęciu dorosły mężczyzna w podkoszulku przy profesjonalnym komputerze z mikrofonem, na środku dymki czatu z rozmową, która jest nieodpowiednia do wieku dziewczyny

„Niby wiadomo, kto jest po drugiej stronie” – kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę po 20 latach aktualizuje hasło znanej kampanii społecznej i rozpoczyna kolejną akcję przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci online. „Niby wiadomo, kto jest po drugiej stronie” to nawiązanie do pierwszej w Polsce kampanii – z 2004 roku – o bezpieczeństwie dzieci w internecie – „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie”. Charakterystyczny mężczyzna w średnim wieku wystukujący na klawiaturze komputera: „Cześć Aniu. Tu Wojtek. Też mam 12 lat. Chętnie cię poznam” stał się na długie lata ikoną problemu uwodzenia dzieci w sieci.

Dostosowany do współczesnych realiów przekaz kampanii opiera się na najnowszej wiedzy badawczej – jak zwracają uwagę specjaliści FDDS, sprawcami uwodzenia dzieci w sieci wbrew pozorom są najczęściej osoby, które dziecko zna (np. z rodziny, otoczenia, ze szkoły) lub myśli, że zna (np. influencerzy z sieci). Wiadomo też, że sprawcy zazwyczaj nie ukrywają przed dziećmi swojej tożsamości, a często nawet swoich intencji.

– Jesteśmy dumni z kampanii „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie”. Niepokoiło nas jednak, że takie stereotypowe ujęcie problemu może pozostawać po latach dla wielu osób jedyną ilustracją uwodzenia dzieci w sieci. Dlatego w 20. rocznicę kampanii przygotowaliśmy reklamy nawiązujące do tych archiwalnych, zmieniliśmy jednak hasło „Nigdy nie wiadomo…” na „Niby wiadomo…” w nawiązaniu do wszystkich tych sytuacji, kiedy dziecko zna sprawcę, ale nie spodziewa się z jego strony krzywdy. Zmieniliśmy też postaci występujące w reklamie i treść ich internetowej rozmowy – za punkt odniesienia posłużyły nam m.in. materiały ujawnione w tzw. Pandora Gate, dotyczącej uwodzenia dzieci przez popularnych influencerów” – wyjaśnia Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

W serwisie www.dzieckowsieci.pl organizatorzy prezentują wytyczne dotyczące skutecznej profilaktyki uwodzenia dzieci online i podpowiadają rodzicom, jak rozmawiać z dziećmi i nastolatkami na temat relacji online, m.in.:

  1. Bądź uważnym rodzicem – buduj pogłębioną relację ze swoim dzieckiem. Silna więź z rodzicami to jeden z czynników chroniących młode osoby przed angażowaniem się w ryzykowne sytuacje w sieci.
  2. Naucz dziecko krytycznego myślenia – przeglądajcie wspólnie treści online. Dopytuj. Komentuj. Zachęcaj dziecko do zadawania pytań dotyczących informacji i osób w sieci.
  3. Naucz dziecko bezpieczeństwa w relacji – rozmawiajcie o tym, jak rozróżnić bezpieczną relację od toksycznej. Trenujcie ważne kompetencje społeczne, takie jak odmawianie, stawianie granic.
  4. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z sieci – udostępniaj dziecku aplikacje odpowiednie do jego wieku. Opracujcie wspólnie strategie radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami, takie jak bezpieczne dzielenie się informacjami czy unikanie ryzykownych sytuacji online.
  5. Reaguj, kiedy tylko wiesz lub podejrzewasz, że dziecko jest ofiarą uwodzenia – gdy wiesz lub podejrzewasz, że dziecko jest uwodzone w sieci, udziel mu wsparcia i zgłoś to policji lub prokuraturze w formie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

“Zapobieganie uwodzeniu online to nie może być jednorazowa rozmowa rodzica z dzieckiem czy pogadanka edukacyjna szkole. To powinien być szereg działań – rozmów, komentarzy, zachowań – których celem jest zwiększenie świadomości dzieci oraz ich umiejętności dotyczących rozpoznawania, reagowania i ujawniania sytuacji związanych z uwodzeniem online i przekraczaniem granic w relacjach. Skuteczna ochrona dzieci powinna uwzględniać zarówno monitorowanie i zaangażowanie rodzicielskie w aktywności młodych osób online, jak i wzmacnianie dzieci w poczuciu sprawczości, kompetencji i pozytywnej samooceny, które zmniejszają prawdopodobieństwo wykorzystania seksualnego” – tłumaczy Ewa Dziemidowicz psychoterapeutka poradni Dziecko w Sieci FDDS.

Jeśli chcesz skonsultować trudność, na jaką napotykasz w codzienności z dzieckiem, możesz skorzystać z infolinii dla dorosłych 800 100 100 prowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Jeśli twoje dziecko korzysta z sieci w sposób niehigieniczny i wpływający negatywnie na codzienne funkcjonowanie, możesz zgłosić się do poradni „Dziecko w Sieci” prowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Partnerem kampanii „Niby wiadomo, kto jest po drugiej stronie” jest Fundacja Orange. Patronat honorowy nad akcją objęła Rzeczniczka Praw Dziecka. Przekazy kampanii prezentowane są w mediach społecznościowych oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej w kilku polskich miastach. Za koncepcję kampanii odpowiada Łukasz Wojtasik z FDDS. Kampania zrealizowana została non porfit przez agencję VA Very Advertising. Zdjęcia do reklam wykonał non profit Daniel Raczyński (Fotografowie.com).

Źródło: fdds.pl

28 lutego 2024 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7021422