Nawigator Edukacji – pomóż kandydatom poznać ofertę Twojej uczelni

Nawigator Edukacji – pomóż kandydatom poznać ofertę Twojej uczelni

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) uruchomiło platformę – Edukacja.gov.pl (https://edukacja.gov.pl/), która dostępna jest dla wszystkich całkowicie za darmo. Platforma ta jest cały czas rozwijana, aby jak najlepiej odpowiadać na oczekiwania użytkowników. Już we wrześniu w serwisie dostępne będzie całkiem nowe narzędzie – Nawigator Edukacji. Jego zadaniem jest pomoc uczniom szkół ponadpodstawowych w świadomym i w pełni przemyślanym wyborze kolejnych etapów kształcenia. Aby to było jednak możliwe, konieczna jest współpraca z całym środowiskiem akademickim. W tym celu wraz z MEIN prosimy wszystkie uczelnie prowadzące studia I stopnia i jednolite studia magisterskie o wypełnienie ankiety w systemie POL-on. Jest ona dostępna od 17 lipca 2023 r.

Już na początku września tego roku Nawigator Edukacji pomoże tysiącom uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w wyborze przedmiotów maturalnych, które będą zdawali w maju 2024 r. Wybór ten wiąże się ściśle z wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie. Dlatego też, w celu zasilenia nowego narzędzia aktualnymi danymi, Ośrodek Przetwarzania Informacji na polecenie MEiN przygotował specjalną ankietę. Dostępna jest ona od poniedziałku (17.07.2023) w systemie POL-on – moduł Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych. Jej celem jest zebranie bezpośrednio od uczelni informacji dotyczących rekrutacji na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2024/2025.

Zależy nam, aby ankietę uzupełniła każda uczelnia prowadząca studia I stopnia i jednolite studia magisterskie. Informacje uzupełnione przez ośrodki akademickie do 21 sierpnia 2023 r. będą widoczne w ramach pierwszej edycji narzędzia Nawigator Edukacji, dedykowanego przede wszystkim kandydatom na studia.

Warto dodać, że Nawigator Edukacji to nie tylko pomoc dla przyszłych maturzystów, ale również i wyjątkowa szansa, aby popularyzować i promować ofertę edukacyjną polskich uczelni. Będzie to narzędzie w pełni bezpłatne, czerpiące dane z informacji już sprawozdawanych do systemu POL-on. Ma ono za zadanie znacząco odciążyć pracowników uczeni, a także ograniczyć koszty związane z promocją oferty edukacyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi wypełnienia ankiety, które znajdują się na stronach pomocy systemu POL-on 

 

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)

Interdyscyplinarny instytut naukowy i lider w tworzeniu oprogramowania systemów informatycznych dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Posiada wiedzę o prawie każdym polskim naukowcu, jego projektach czy aparaturze badawczej. Gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. OPI PIB tworzy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz wykorzystywane w celach komercyjnych.

Główne obszary badań prowadzonych w instytucie to: algorytmy uczenia maszynowego, algorytmy przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCI), systemy komputerowego wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja.

W działalności badawczej OPI PIB stawia na interdyscyplinarność. Instytut prowadzi badania w siedmiu laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin. Poza ekspertami od technologii informatycznych w zespole OPI PIB pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy i psychologowie. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i napędza innowacyjność.

www.opi.org.pl

Fot. Pixabay

21 lipca 2023 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165163

Skip to content