NAWA i OPI PIB wspólnie dla polskiej nauki

NAWA i OPI PIB wspólnie dla polskiej nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zawarły porozumienie. Jego celem jest realizacja wspólnych projektów, które będą wspierać całe środowisko akademickie i naukowe. Dzięki współpracy ekspertów z obu jednostek, możliwy będzie transfer wiedzy i doświadczenia, który pozwoli usprawnić dotychczasowe działania oraz opracować nowe rozwiązania zwiększające potencjał polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Wykorzystanie efektu synergii

Nie od dzisiaj wiadomo, że partnerska współpraca przynosi lepsze rezultaty niż działanie w pojedynkę. Jej efekt nie jest tylko sumą wniesionego kapitału każdej ze stron, ale znacznie ją przewyższa. Zarówno Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, jak i Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, to uznane instytucje, które efektywnie wspierają środowisko polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Jednostki te również od dawna ze sobą współpracują – to właśnie eksperci OPI PIB opracowali system informatyczny NAWA, który obsługuje wymianę akademicką i współpracę międzynarodową polskich uczelni. Dotychczas jednak były to krótkoterminowe przedsięwzięcia, nastawione na realizację konkretnego projektu. Podpisanie porozumienia pozwoli na realizację długofalowych działań, które wykorzystają wiedzę i doświadczenie obu jednostek.

Misją OPI PIB jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie wiarygodnych danych, informacji i wiedzy o nauce i szkolnictwie wyższym oraz dostarczanie niezawodnych narzędzi, wspomagających podejmowanie decyzji. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej nasza misja będzie jeszcze lepiej realizowana. Szybki dostęp do wiarygodnych danych jest niezbędny do prowadzenia wymiany międzynarodowej pomiędzy ośrodkami akademickimi i naukowymi. Efektem naszych wspólnych działań będą innowacyjne rozwiązania, które będziemy wdrażać w ciągu najbliższych kilku lat – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej działa na rzecz wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wymianę i współpracę międzynarodową. Agencja realizuje programy skierowane do polskich i zagranicznych naukowców, studentów oraz uczelni i instytucji naukowych, a także promuje za granicą polską naukę, ofertę uczelni, innowacje oraz język polski i kulturę polską. Dzięki współpracy z OPI PIB będziemy mogli działać skuteczniej i w oparciu o dostarczone dane i wypracowane wspólnie rozwiązania lepiej odpowiadać na potrzeby środowiska akademickiego i naukowego – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Porozumienie pomiędzy NAWA a OPI PIB zawarto 31 maja 2021 r. w Warszawie. Ma ono zwiększyć komplementarności oferty programowej obu jednostek. Jego celem jest także stworzenie mechanizmów wspierających ciągłość i spójność realizowanych przedsięwzięć. Docelowo działania NAWA i OPI PIB mają wspierać umiędzynarodowienie oraz wzmacniać promocję nauki, innowacji oraz polskich jednostek systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Rządowa agencja podlegająca Ministrowi Edukacji i Nauki, działająca na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja powstała w październiku 2017 r. i od tego momentu uruchomiła ponad 20 programów wspierających naukowców, instytucje polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego, oferujących stypendia dla zagranicznych studentów na studia w Polsce, a także promujących język polski i kulturę polską na świecie.

www.nawa.gov.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)

Interdyscyplinarny instytut naukowy i lider w tworzeniu oprogramowania systemów informatycznych dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Posiada wiedzę o prawie każdym polskim naukowcu, jego projektach czy aparaturze badawczej. Gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. OPI PIB tworzy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz wykorzystywane w celach komercyjnych.

Główne obszary badań prowadzonych w instytucie to: algorytmy uczenia maszynowego, algorytmy przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCI), systemy komputerowego wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja.

W działalności badawczej OPI PIB stawia na interdyscyplinarność. Instytut prowadzi badania w siedmiu laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin. Poza ekspertami od technologii informatycznych w zespole OPI PIB pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy i psychologowie. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i napędza innowacyjność.

www.opi.org.pl

Fot. Porozumienie – G. Żebrowska i J. Protasiewicz

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7189530

Skip to content