Naukowo i sportowo we włocławskim Elektryku

Naukowo i sportowo we włocławskim Elektryku

Zespół Szkół Elektrycznych Włłocławek

W ostatnim czasie Fundacja “ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ogłosiła wyniki programów grantowych, w których jednym z beneficjentów został Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku.

W V edycji programu “Uczę się z ANWILEM” włocławski Elektryk otrzyma dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł na realizację zajęć dodatkowych z dziedziny automatyki oraz astronomii. Po ocenie merytorycznej Rada Fundacji zakwalifikowała do realizacji zaproponowany przez szkołę projekt o nazwie „Od elektryka do automatyka – 2.0 oraz obserwacje tła kosmicznego w Zespole Szkół Elektrycznych”. Pomysłodawcami projektu są Piotr Misiak i Jarosław Dąbrowski – nauczyciele zajęć zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

W II edycji sportowego programu Fundacji “ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” szkoła otrzyma grant w wysokości 11 329 zł, na realizację projektu o nazwie „Skreślam nudę, wybieram sport z ELEKTRYKIEM”. Pomysłodawcą projektu jest Michał Maj – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Realizacja projektów planowana jest w tym roku szkolnym.

Wartość projektów na przestrzeni kilku lat, realizowanych przez włocławski Elektryk z fundacją “ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w tym roku może przekroczyć kwotę 100 tys. zł. Zakupione pomoce dydaktyczne, w czasie trwania projektów, w późniejszym czasie służą wsparciu procesów dydaktycznych szkoły, głównie na zajęciach pozalekcyjnych.

 

Źródło: zsel.edu.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165146

Skip to content