„Nauczyciel, który wzbudzi w uczniu ciekawość świata…”

„Nauczyciel, który wzbudzi w uczniu ciekawość świata…”

Województwo Kujawsko-PomorskieRozmowa z Małgorzatą Białek, nauczycielką biologii, dyrektorem IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, uhonorowaną tytułem Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji 2023

Jak się dziś pracuje w szkole?

Praca w szkole to niełatwe zadanie. Nauczyciele muszą sprostać wielu wyzwaniom i problemom, które wynikają z dynamicznie zmieniającego się świata. W klasach szkolnych mamy uczniów o różnych możliwościach i potrzebach edukacyjnych, pochodzących z różnych środowisk. Wychowawcy muszą umieć dostosować metody nauczania i wychowania do indywidualnych potrzeb każdego z nich. Coraz bardziej przenika do życia codziennego, również do szkoły, technologia Wychowawcy muszą umieć wykorzystać nowe technologie do uatrakcyjnienia procesu nauczania i wychowania, a także do zapobiegania uzależnieniu uczniów od mediów elektronicznych. Współczesna młodzież boryka się z wieloma problemami społecznymi – przemocą, agresją, uzależnieniami, zaburzeniami psychicznymi. Wychowawcy muszą być przygotowani do udzielania pomocy uczniom, którzy przeżywają trudności. Na pracę nauczycieli w szkole wpływają również zmiany systemowe, takie jak reforma edukacji czy wprowadzenie nowych programów nauczania – muszą stale się dokształcać i dostosowywać metody pracy do nowych wymagań.

Pomimo tych wyzwań praca nauczyciela może być bardzo satysfakcjonująca. Mamy możliwość kształtowania młodych ludzi i wspierania ich w rozwoju. Możemy obserwować,  jak nasi uczniowie osiągają sukcesy i realizują marzenia.

Czy biologia to przedmiot, który cieszy się obecnie szczególnym zainteresowaniem uczniów?

Biologia jest jednym z tych przedmiotów, które stale cieszą się dużym zainteresowaniem.  Jest to nauka badająca życie, a to temat bliski każdemu człowiekowi. (…) Aby zmotywować młodych ludzi do nauki, warto wzbudzać ich ciekawość – biologia jest nauką pełną tajemnic i zagadek – ważne jest też, by zachęcić ich do wnikliwego i samodzielnego poznawania świata, na przykład poprzez eksperymenty, modelowanie czy obserwacje. Dbam o ukazanie praktycznych zastosowań biologii.

Staram się dostosowywać metody nauczania do potrzeb uczniów. Nie każdy młody człowiek uczy się w ten sam sposób. Z pewnością używanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych technologii, np. animacji czy wirtualnych modeli, ułatwia to zadanie. Oczywiście, nie ma jednej recepty na motywowanie wszystkich uczniów. Najważniejsze jest, aby szukać nowych sposobów na zainteresowanie uczniów nauką.

Myślę, że to to najlepszy moment, by podziękować za inicjatywy i projekty oświatowe (…) [samorządu województwa]. Programy stypendialne (…) to nie tylko pomoc materialna dla młodzieży, ale przede wszystkim zachęta do rozwoju talentów i horyzontów intelektualnych. Od lat obserwuję w życiu szkolnym, że stają się też one płaszczyzną współpracy nauczycieli z uczniami. Jesteśmy wdzięczni, że władze samorządowe rozumieją potrzeby oświaty, a także inspirują jej rozwój ciekawymi formami, jak e-szkoła czy astrobazy i wiele innych projektów sprzyjających podniesieniu innowacyjności [w edukacji].

Co jest dla pani największą satysfakcją i sukcesem zawodowym?

W odpowiedzi na to pytanie pozwolę sobie zacytować fragment wypowiedzi pani profesor  Beaty Przyborowskiej, wybitnego pedagoga, notabene absolwentki toruńskiego IV LO. Podczas jednej z naszych uroczystości szkolnych wypowiedziała słowa, z którymi całkowicie się utożsamiam: „Nauczyciel, który wzbudzi w uczniu ciekawość świata, dociekliwość, wytrwałość w zgłębianiu tajemnic, niezależnie od tego, jaką uczeń zdobędzie wiedzę, spełnił swoją misję. Nauczyciel, który widzi, że wywołał w uczniach skłonność do refleksji na temat życia i człowieczeństwa, może być ze swojej pracy dumny. Nauczyciel, który stał się przyjacielem swojego ucznia, osiągnął w swoim zawodzie to, co najważniejsze.”

Mam jeszcze wiele do zrobienia, aby spełnić swoją misję, osiągnąć w zawodzie to, co najważniejsze. Ale z pewnością mogę stwierdzić, że warto być nauczycielem. 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP, na zdj. Małgorzata Białek
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

25 października 2023 r.

 

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7189522

Skip to content