Narada dyrektorów szkół niepublicznych ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe

Narada dyrektorów szkół niepublicznych ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe

Narada dyrektorów szkół niepublicznych
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe
z udziałem  przedstawicieli osób prowadzących te szkoły i pracodawców

W związku z ogłoszeniem i wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245), wprowadzającej istotne zmiany w przepisach dotyczących szkół niepublicznych oraz w szkolnictwie zawodowym, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy organizuje w dniu 29 stycznia 2019 r. naradę dyrektorów szkół niepublicznych ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, na którą zaprasza także przedstawicieli organów prowadzących i pracodawców współpracujących z tymi szkołami.

Tematyka narady obejmuje najważniejsze zmiany w przepisach ustawy – Prawo oświatowe, dotyczące kształcenia zawodowego, zakładania  i prowadzenia szkół niepublicznych, zmiany w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniu o bezpieczeństwie i higienie pracy. W naradzie mogą wziąć również udział zainteresowani pracodawcy współpracujący ze szkołami zaproszeni przez dyrektorów szkół.

Narada odbędzie się we wtorek, 29 stycznia 2019 r., o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przy ul. Kijowskiej 7.

Kuratorium Oświaty serdecznie zaprasza!

 

 

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7134714