Najlepsze projekty w programie „Budujemy mosty” wybrane

grupa dzieci przedszkolnych

Najlepsze projekty w programie „Budujemy mosty” wybrane

Fundacja Anwil nowe logo

W tegorocznej edycji programu „Budujemy mosty” Fundacja ANWIL wesprze finansowo realizację 26 społecznych inicjatyw, zgłoszonych przez organizacje z całego powiatu włocławskiego. Łącznie na społeczne projekty fundacja przeznaczy ponad 290 tys. złotych.

To już VII edycja konkursu grantowego pn. „Budujemy mosty”, którego celem jest wspieranie mieszkańców z terenu działania Fundacji w inicjatywach na rzecz ich społeczności, służących głównie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych, podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa publicznego, podwyższaniu poziomu wykształcenia mieszkańców oraz rozwojowi świadomości obywatelskiej, a także wzmacnianiu poczucia przynależności i integracji z lokalną społecznością.

W tym roku o granty mogły ubiegać się organizacje pozarządowe i oddziały terenowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, uczelnie wyższe publiczne, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, koła gospodyń wiejskich z powiatu włocławskiego.

Zgłoszone do konkursu wnioski poddane zostały szczegółowej analizie formalnej i merytorycznej.

Szczegółowa lista beneficjentów dostępna jest na stronie Fundacji

 

Źródło: fundacjaanwil.pl

20 grudnia 2022 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7189437

Skip to content