Broszura edukacyjna Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia

Broszura edukacyjna Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia

Nadgoplański Park Tysiąclecia to park krajobrazowy, położony na Wysoczyźnie Kujawskiej, obejmujący obszar gruntów, lasów, bagien i nieużytków, w  skład którego wchodzą również obszary objęte ochroną rezerwatową m.in. Trzciny Giżewskie, Zatoka Sucha, Zatoka Biała Osoba, Kąty Kickowskie, Bąbule, Bachorze, Potrzymionek oraz  jezioro Gopło. Na terenie Parku znajdują się niezwykle cenne zabytki, spośród których wymienić można Mysią Wieżę czy romańską Kolegiatę p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, zbudowaną w latach 1120-1140.

Nadgoplański Park Tysiąclecia prowadzi działalność edukacyjną, mającą na celu kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Zajęcia edukacyjne odbywają się w sali dydaktycznej, bogato wyposażonej w materiały dermoplastyczne, np. awifauny, plansze o różnorodnej tematyce, filmy edukacyjne, a także prezentacje multimedialne. Zajęcia praktyczne odbywają się również na półwyspie Potrzymiech, gdzie mieści się Ośrodek edukacji ekologicznej „Rysiówka”. W ramach zajęć odbywają się wędrówki ścieżkami edukacyjnymi. Należą do nich – oprócz najczęściej wykorzystywanej ścieżki „Potrzymiech” – ścieżka przyrodniczo-historyczna Gopło Mare Polonorum, ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza Jezioro Gopło – Mietlica-Przewóz oraz ścieżka ekologiczna Mare Polonorum (w południowej części).

Od wielu lat dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW Nadgoplański Park Tysiąclecia organizuje też cykliczne konkursy, spośród których wymienić można:

  • konkurs historyczno-przyrodniczy „Skąd nasz ród”,
  • konkurs fotograficzny „Gopło w obiektywie”,
  • konkurs plastyczny „Barwy Nadgopla”,
  • konkurs literacki.

 

W zajęciach organizowanych w parku uczestniczą dzieci z przedszkoli samorządowych, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowych, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz turyści.

Więcej informacji na temat parku

Do pobrania: broszura edukacyjna

Oprac. na podstawie: http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/npt

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6643039