Nabór wniosków przedłużony do 19 kwietnia!

Trzech chłopców z strojach z logo Aktywnej Szkoły.

Nabór wniosków przedłużony do 19 kwietnia!

Aktywna Szkoła AS - logoAktywna Szkoła to program stworzony z myślą o realizacji strategicznego celu w obszarze kultury fizycznej – Aktywne i zdrowe społeczeństwo. Program ten to kompleksowe wsparcie aktywności fizycznej skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu przyszkolnej i samorządowej infrastruktury sportowej oraz zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego umożliwiamy aktywizację społeczeństwa na poziomie lokalnym.

Ministrowie promujący ten program wystosowali list do potencjalnych beneficjentów:

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w jednym z największych programów Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą Aktywna Szkoła – przedsięwzięcia, które pozwoli na efektywne i pełne wykorzystanie przyszkolnych obiektów sportowych. Zależy nam na tym, aby otworzyć te przestrzenie na każdego z mieszkańców, zintegrować przedstawicieli wszystkich pokoleń, a zapewniając szeroki dostęp do rekreacji, podnieść poziom sprawności fizycznej oraz jakości życia Polaków.

Jesteśmy przekonani, że Aktywna Szkoła stwarza szkolnym i sportowym obiektom wyjątkową szansę rozwoju. Dlatego też pragniemy umożliwić animatorom czy trenerom prowadzenie atrakcyjnych zajęć na obiektach sportowych w dni powszednie po zajęciach szkolnych oraz w weekendy. Wesprzemy przez to działalność rozmaitych kompleksów sportowych; wzmocnimy lokalne drużyny lub organizacje, które mają utrudniony dostęp do specjalistycznej infrastruktury.

Od pewnego czasu możemy zaobserwować negatywny trend w zakresie aktywności fizycznej Polaków, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Równolegle, bardzo często otaczająca nas szkolna infrastruktura sportowa, jak boiska czy hale, w wielu miejscach pozostaje niedostępna po zakończeniu lekcji. Razem możemy zapewnić szeroki dostęp do rekreacji i aktywnej rozrywki, podnosząc poziom sprawności fizycznej i jakości życia nas wszystkich, równolegle wspierając integrację międzypokoleniową.

Placówki biorące udział w programie będą mogły się ubiegać o dofinansowane sprzętu do 25 tysięcy złotych. Ministerstwo Sportu i Turystyki bierze pełną odpowiedzialność za wynagrodzenie osób prowadzących treningi, wyrównując stawki dla wykwalifikowanych kadr do 60 złotych za godzinę – niezależnie od rodzaju obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Wierzymy, że środki przeznaczone na ten cel to najlepsza z inwestycji w potencjał tkwiący w polskim społeczeństwie, ale i impuls do aktywizacji miejscowych wspólnot.

Tym jednak, co dla nas najistotniejsze, jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków – zwłaszcza wśród ludzi młodych. Jesteśmy pewni, że ten ważny, choć długotrwały proces jest ściśle związany z podnoszeniem świadomości znaczenia kultury fizycznej w życiu człowieka. Niebagatelną rolę pełni w nim szkoła, która, dzięki codziennej pracy nauczycieli i wychowawców, nie tylko formuje dojrzałe postawy podopiecznych, lecz także upowszechnia wiedzę na temat sposobów unikania chorób cywilizacyjnych. To właśnie szkoła, jak również przyszkolne obiekty sportowe stanowią swoisty filar edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, o który Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sportu i Turystyki zadbają w sposób szczególny.

Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy Państwa do składania wniosków w programie Aktywna Szkoła, a także promowania jego założeń w lokalnych społecznościach. Możemy rozwijać sportowe zdolności wspólnie – niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.aktywnaszkola.pl. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do 19 kwietnia 2024 roku.

Barbara Nowacka – Minister Edukacji
Sławomir Nitras – Minister Sportu i Turystyki

Więcej informacji na stronie aktywnaszkola.pl

_

12 kwietnia 2024 r.

 

 

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7129353