Nabór wniosków na dofinansowanie wycieczek i zajęć edukacyjnych

Przedszkolaki w autobusie.

Nabór wniosków na dofinansowanie wycieczek i zajęć edukacyjnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej - logo z godłem

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – to nowe propozycje Ministra Edukacji dla uczniów i przedszkolaków. W czerwcu br. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów i różnego typu zajęć edukacyjnych, kulturalnych dla przedszkolaków. Przekażemy organom prowadzącym, instytutom badawczym, instytucjom kultury i organizacjom pozarządowym w sumie na obie inicjatywy 70 mln zł.

Programy, które właśnie wprowadzamy, stanowią ogromną wartość dla dzieci i młodzieży – umożliwiają wspólne wyjazdy, integrację, ale przede wszystkim poznawanie piękna i bogactwa polskiej kultury i sztuki – podkreśliła Minister Edukacji Barbara Nowacka podczas konferencji prasowej.

 

„Podróże z klasą”

 

Minister Edukacji Barbara Nowacka podpisała 29 maja br. Komunikat Ministra Edukacji o ustanowieniu przedsięwzięcia.

Już od września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli wyjechać nawet na pięciodniową wycieczkę szkolną. Koszty wyjazdu będą mogły zostać pokryte z budżetu państwa w 100 proc.

„Podróże z klasą” – to nowe przedsięwzięcie, dzięki któremu uczniowie będą mieli okazję poznać polską tradycję, kulturę oraz osiągnięcia nauki.

Wiemy, że bariera finansowa jest poważna, dlatego zdecydowaliśmy się na 100 proc. dofinansowanie wycieczek szkolnych. Wcześniejsze programy ministerialne zakładały niepełne wsparcie finansowe. My chcemy wyrównywać szanse, żeby rodzice nie musieli już dopłacać – powiedziała Minister Nowacka.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest uwzględnienie w programie wycieczki wizyty w: muzeum, galerii sztuki, teatrze, operze, filharmonii, centrum nauki, skansenie lub innej instytucji kultury (zwane punktami edukacyjnymi). Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli pojechać na wycieczki, w czasie których odwiedzą punkty edukacyjne wybrane przez organizatorów. Dofinansowanie obejmie m.in. transport, nocleg, wyżywienie i koszty biletów do punktów edukacyjnych związanych z kulturą takich jak muzea, galerie, teatry. W 2024 r. na ten cel MEN przeznacza 60 mln zł.

Nabór wniosków rozpocznie się 19 czerwca br. i potrwa do wyczerpania puli środków finansowych. Wniosek może złożyć organ prowadzący za pośrednictwem udostępnionego formularza pod adresem: ksdo.gov.pl/. O otrzymaniu środków zdecyduje kolejność złożenia prawidłowo wypełnionego formularza.

 

Jakie wycieczki krajowe będą finansowane?

 

Finansowane będą wyjazdy organizowane przez szkołę w terminie od września do 15 grudnia 2024 r., których program będzie obejmował:

 • w przypadku wycieczki dwudniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne,
 • w przypadku wycieczki trzydniowej – co najmniej trzy punkty edukacyjne,
 • w przypadku wycieczki czterodniowej – co najmniej czterech punktów edukacyjnych,
 • w przypadku wycieczki pięciodniowej – co najmniej pięciu punktów edukacyjnych.

W ramach wycieczki należy zrealizować minimum jeden punkt edukacyjny danego dnia.

 

Obowiązkowe punkty edukacyjne w trakcie wycieczki szkolnej

 

Obowiązkowym punktem edukacyjnym jest odwiedzenie: muzeum, galerii sztuki, teatru, opery, filharmonii, centrum nauki, skansenu czy innej instytucji kultury.

UWAGA! W przedsięwzięciu nie ma listy punktów edukacyjnych. Konkretne miejsce wybiera organizator wycieczki.

 

Kto może ubiegać się o dotację na zorganizowanie wycieczki szkolnej?

 

Środki finansowe, po złożeniu wniosku, otrzymają organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Przedsięwzięcie jest skierowane dla uczniów w czterech grupach wiekowych:

 • I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych,
 • II grupa – klasy IV-VI ze szkół podstawowych,
 • III grupa – klasy VI-VIII ze szkół podstawowych,
 • IV grupa – szkoły ponadpodstawowe.

Co można sfinansować z dotacji?

 

Ze środków z dotacji mogą być sfinansowane TYLKO koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

 

Kryteria dofinansowania wycieczki

 

Szkoła otrzyma finansowanie w wysokości nawet do 100 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na:

 • wycieczkę dwudniową – do 20 tys. zł,
 • wycieczkę trzydniową – do 30 tys. zł,
 • wycieczkę czterodniową – do 40 tys. zł,
 • wycieczkę pięciodniową – do 50 tys. zł.

 

W przypadku pokrycia całkowitego kosztów wycieczki nie jest wymagany wkład własny.

 

„Kto ty jesteś? – Polak mały” – nowy program ministra od 26 czerwca 2024 r.

 

„Kto ty jesteś? – Polak mały”  to nowy program Ministra Edukacji dla przedszkolaków. Komunikat Ministra Edukacji u ustanowieniu programu zostanie podpisany na początku czerwca, a nabór wniosków ruszy 26 czerwca br. i potrwa do 17 lipca 2024 r.

W ramach programu, zostaną przekazane środki finansowe dla organizacji pozarządowych na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków. O środki finansowe ubiegać mogą się organizacje harcerskie, instytuty badawcze, instytucje kultury oraz podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

 

Program będzie podzielony na moduły tematyczne:

 

 1. Moduł 1 – ,,Odkrywcy świata”
 1. organizacja warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych;
 2. stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne;
 3.  tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy, tworzonych w idei STEM;
 4. organizacja wycieczek i spotkań edukacyjnych do miejsc, które poszerzą horyzonty dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata.
 1. Moduł 2 – „Kultura dla przedszkola”:
 1. organizacja zajęć poświęconych kulturze i tradycjom lokalnym oraz lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, aby rozwijać poczucie tożsamości lokalnej oraz szacunek dla różnorodności kulturowej;
 2. organizacja zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci;
 3. współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, muzeami i artystami w celu organizacji warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci.
 1. Moduł 3 – „Bezpieczne przedszkolaki”:
 1. organizacja zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy;
 2. przeprowadzenie i przygotowanie konkursów lub wystaw, prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, tj. w przedszkolu, na placu zabaw, w domu czy w najbliższym otoczeniu;
 3. tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym.
 1. Moduł 4 – „Świat w przedszkolu”:
 1. organizacja działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, aby poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata oraz promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia i tolerancji;
 2. organizacja zajęć poświęconych Unii Europejskiej i jej wartościom, aby kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej;
 3. organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz pikników.

Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu w ramach modułu

 

 • ,,Odkrywcy świata” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • „Kultura dla przedszkola” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • „Bezpieczne przedszkolaki” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • „Świat w przedszkolu” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł.

 

Komunikat o ustanowieniu przedsięwzięcia, wzory wniosków, pełnomocnictw

Źródło: MEN

Grafika ilustracyjna

_

3 czerwca 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7185674

Skip to content