Nabór wniosków do programu tylko do 31 marca!

Nabór wniosków do programu tylko do 31 marca!

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (Fundacja EFC), w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków, zaprasza uczniów klas VIII szkól podstawowych do udziału w programie stypendialnym. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2021 r.

W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas VIII szkół podstawowych zamieszkujący od co najmniej pół roku przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego w miejscowości do 30 tys. mieszkańców (limit ten nie dotyczy kandydatów zamieszkujących w placówkach opiekuńczych).  Kandydaci muszą pochodzić z rodzin, w których średni dochód na osobę wynosi miesięcznie poniżej 1200 zł netto. Stypendystami mogą zostać uczniowie zamierzający ubiegać się o przyjęcie do szkół współpracujących z Fundacją EFC (lista szkół : www.efc.edu.pl).

Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji EFC pod linkiem https://efc.edu.pl/programy/horyzonty

Źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

31 marca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7190246

Skip to content