Nabór wniosków do programu stypendialnego im. Mieczysława Bekkera

Nabór wniosków do programu stypendialnego im. Mieczysława Bekkera

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie im. Mieczysława Bekkera dla naukowców i nauczycieli akademickich na pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Wnioskodawcami w Programie są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, mający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy naukowe i naukowo-dydaktyczne, których celem jest:

  • odbycie stażu podoktorskiego;
  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej

 

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych wnioskodawców. Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2021 r., a najpóźniej 1 października 2021 r.

W ramach programu finansowane są:

  • koszty utrzymania w wysokości 12 000,00 zł miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce raportu MERCER2 ) albo 8 000,00 zł miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów) – na każdy pełen miesiąc pobytu stypendysty w zagranicznym ośrodku goszczącym.
  • jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości:
    • w przypadku wyjazdów do europejskich ośrodków goszczących 7 000,00 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie stypendysta i dodatkowo o 2 000,00 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci stypendysty;
    • w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich ośrodków goszczących 12 000,00 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie stypendysta i dodatkowo o 5 000,00 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci stypendysty.

 

Termin składania wniosków upływa 18 czerwca 2020 r. o godz. 15.00.

Więcej informacji

Źródło: nawa.gov.pl/

Fot. gł. nawa.gov.pl/

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164368

Skip to content