„My Rights, My Voice” / “Moje Prawa, Mój głos” – konkurs Rady Europy

„My Rights, My Voice” / “Moje Prawa, Mój głos” – konkurs Rady Europy

Zachęcamy do udziału e-konkursie Rady Europy na temat praw dziecka „My Rights, My Voice” (Moje Prawa, Mój głos).

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10–17 lat, a jego celem jest promowanie wśród dzieci świadomości przysługujących im praw, a także zachęcenie do prezentowania własnego spojrzenia na prawa dziecka.

Organizatorami konkursu są Delegatura UE przy Radzie Europy w Strasburgu wraz ze stałymi przedstawicielstwami Andory i San Marino przy tej organizacji.

Organizatorzy konkursu oczekują zgłoszeń w formie projektów artystycznych, tj. krótkich klipów wideo dotyczących sposobu, w jaki dzieci rozumieją przysługujące im prawa (np. przemówienie, scenka teatralna, musicalowa, nagranie procesu malowania/rzeźbienia itp.). Tematem powinno być konkretne prawo przysługujące dziecku, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka ONZ oraz celami ww. Strategii UE na rzecz Praw Dziecka.

Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo.

Nadesłane prace zostaną poddane ocenie w trzech kategoriach wiekowych:

  • 10–12 lat,
  • 13–14 lat
  • 15–17 lat.

 

Termin nadsyłania prac mija 15 października 2021 r.

Wszystkie informacje merytoryczne i techniczne dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Delegatury UE przy Radzie Europy.

 

Źródło: ore.edu.pl

22 lipca 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181430

Skip to content