Muzyczna pocztówka dla Powstańców

Muzyczna pocztówka dla Powstańców

Urząd Miasta Włocławek

Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku uczestniczył w V edycji ogólnopolskiego projektu „BohaterON w Twojej Szkole”. Projekt ten, adresowany do szkół różnego typu, stanowi część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię!”, mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, jak również promocję postaw patriotycznych i historii Polski XX wieku. Zadaniem uczestników projektu jest przeprowadzenie zajęć dotyczących Powstania Warszawskiego oraz wykonanie pamiątki (np. kartki czy laurki) adresowanej do żyjących bohaterów Powstania.

Zespół Szkół Muzycznych zgłoszony został do udziału w projekcie przez dwóch jego nauczycieli: pana Przemysława Kowalskiego i pana Macieja Muszyńskiego. Oni też pełnili w placówce funkcję koordynatorów projektu, którego realizacja miała przyczynić się do poszerzenia wiedzy historycznej uczniów ZSM, w połączeniu z poznaniem patriotycznej poezji i literatury muzycznej. Zaplanowane działania miały służyć nie tylko zdobywaniu nowej wiedzy, ale również zaprezentowaniu przez uczniów ich umiejętności. W ten sposób najmłodsi uczniowie mieli możliwość wykonać prace plastyczne, nieco starsi śpiewali pieśni i recytowali wiersze, zaś najstarsi wykonywali instrumentalne wersje piosenek okołopowstańczych. Zadania wyznaczone w ramach realizacji projektu podzielone zostały na dwa bloki. Pierwszy dotyczył działań związanych z przeprowadzeniem zajęć na temat Powstania Warszawskiego, drugi – artystycznej warstwy projektu.

I tak: uczniowie najmłodszych klas Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, uczęszczający na zajęcia świetlicowe, wysłuchali podczas nich opowiadania Joanny Papuzińskiej „Asiunia”. Historia dziewczynki, która doświadczyła wojny, mając zaledwie pięć lat, stała się przyczynkiem do rozmowy o Powstaniu Warszawskim, jak również o tym, kim jest powstaniec. Zajęcia zainspirowały również uczniów do wykonania prac plastycznych – kartek dla Powstańców. Prace powstały pod kierunkiem prowadzącej zajęcia, pani Julity Kocimskiej.
Z kolei wychowawcy najstarszych klas OSM I stopnia, panie: Karolina Matusiak-Bednarek, Dobrawa Wiśniewska i Jolanta Ziółkowska oraz pan Maciej Muszyński, w ramach godzin wychowawczych przeprowadzili zajęcia poświęcone Powstaniu Warszawskiemu, zatytułowane „Najmłodsi powstańcy”. Na lekcjach tych uczniowie rozmawiali m.in. o tym, jaki był przeciętny wiek powstańców, jakie zadania pełnił podczas Powstania Warszawskiego batalion „Parasol”, czym zajmowała się poczta polowa, a także co sprawiło, że tak młodzi ludzie podejmowali walkę. Podczas zajęć wyświetlana była prezentacja multimedialna przygotowana przez pana Macieja Muszyńskiego, który koordynował wszystkie działania związane z przeprowadzeniem zajęć dotyczących Powstania Warszawskiego. Wsparcia merytorycznego udzieliła nauczycielka historii, pani Jolanta Ziółkowska.

Równolegle uczniowie ZSM brali udział w nagraniach, za których realizację odpowiedzialny był pan Przemysław Kowalski. Wszystkie nagrania, wraz z prezentacją prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas I – IV OSM I st., posłużyły do stworzenia „Muzycznej Pocztówki dla Powstańców”. Koncepcję pocztówki opracowała pani Katarzyna Kaleta, zaś montażu filmu dokonał pan Przemysław Kowalski. Życzenia przygotowane przez uczniów klasy VIII A OSM I st., laurka dla obchodzącego w dniu 20 listopada urodziny pana Mariana Bakalarskiego ps. „Kosiarz” oraz „Muzyczna Pocztówka dla Powstańców” przekazane zostały na adres organizatorów projektu.

Pocztówka dostępna jest w serwisie YouTube

 

Źródło: wloclawek.pl

Fot. gł. BohaterON, źródło: pl-pl.facebook.com/pg/Zespół-Szkół-Muzycznych-im-Cz-Niemena-we-Włocławku

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6868969