Motywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego

Strona książki z tekstem w języku łacińskim z ozdobnym inicjałem.

Motywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji Logotyp

Szkolenie ma na celu wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli konsultantów, nauczycieli metodyków, kadry zarządzającej oraz innych czynnych nauczycieli zainteresowanych tematyką szkolenia w zakresie rozwijania własnego warsztatu pracy i realizacji zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia podane są w Sylabusie.

Organizacja szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie 4-godzinnego webinarium. Zostało podzielone na 4 części (1-godzinne moduły tematyczne) na platformie Google Meet. Warunkiem uzyskania zaświadczenie ORE o ukończeniu szkolenia jest udział we wszystkich 4 modułach szkolenia.

Termin realizacji

Grupa I –  20 marca 2024 r. w godzinach od 15.30 do 18.45
Grupa II – 27 marca 2024 r. w godzinach od 12:30 do 15:45.

Rekrutacja prowadzona jest:
dla grupy I –  do dnia 14 marca 2024 r.
dla grupy II – do dnia 21 marca 2024 r.

Źródło: ORE

_

7 marca 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7021430