Moje przyrodnicze marzenie – konkurs plastyczny

Moje przyrodnicze marzenie – konkurs plastyczny

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Moje przyrodnicze marzenie”. Cenne nagrody: lornetki, plecaki, sprzęt multimedialny czekają! Konkurs przeznaczony jest dla uczestników Małej Akademii Ekologicznej – zajęć (prelekcji + warsztatów) odbywających się w wybrane soboty miesiąca. Wymagany jest udział przynajmniej w jednym spotkaniu z tego cyklu, aby wziąć udział w konkursie.

Celem konkursu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności wśród dzieci i ich rodzin za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy, kształtowanie wrażliwości na otaczające nas rośliny, zwierzęta i stan środowiska życia człowieka.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy w formacie A3 i dostarczenie jej wraz z kartą zgłoszenia do sekretariatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy do 20 maja 2019 roku. Prace można wykonać dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne TUTAJ

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,150,245