Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

30 Wrz Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości - logoMłodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie szkół średnich organizują i prowadzą w szkole realnie działającą firmę – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo. Działalność uczniów prowadzona jest w ramach działalności szkoły.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Dla kogo?

Program adresowany jest do uczniów liceów oraz techników, rekomendujemy go jako wsparcie w realizacji:

  • obowiązkowych zajęć edukacyjnych przedmiotu podstawy przedsiębiorczości jako wsparcie realizacji działu IV – Przedsiębiorstwo,
  • podstawy programowej kształcenia w zawodzie (w tym zajęć praktycznych przygotowujących do zawodu),
  • zajęć dodatkowych, szczególnie dla uczniów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
  • programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (wsparcie realizacji WSDZ).

 

Na czym polega program?

Uczniowie zakładają w szkole młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – czyli własną, realnie działającą firmę.. Uczniowie szukają pomysłu na produkt bądź usługę, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty bądź usługi oraz prowadzą dokumentację finansową swojego miniprzedsiębiorstwa.

Więcej informacji TUTAJLiczba odwiedzin:

3,025,496