Młodzi niepełnosprawni – nowy projekt Fundacji PZU

Młodzi niepełnosprawni – nowy projekt Fundacji PZU

Głównym celem programu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców.

Kto może złożyć wniosek?

  1. Fundacje.
  2. Stowarzyszenia.
  3. Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na co można uzyskać wsparcie?

Innowacyjne projekty aktywizacji społecznej skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin realizowane na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30.000 mieszkańców.
W ramach projektów należy uwzględnić zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz opracowanie systemowych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych.

Koszty administracyjne mogą stanowić maks. 5% całkowitego budżetu projektu.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w danej edycji konkursu.

Termin składania wniosków: 1-30 czerwca 2020

Regulamin_konkursu_dotacyjnego_Młodzi Niepełnosprawni_2020

 

Źródło: fundacja.pzu.pl

 

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164395

Skip to content