Młody fachowiec na rynku pracy

Młody fachowiec na rynku pracy

      „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”
Benjamin Franklin

W ostatnim czasie dużo mówiło się o potrzebie reformy szkolnictwa zawodowego. Rok  2014 został nazwany rokiem zawodowców, stąd też współpraca między pracodawcami i szkołami. Atrakcyjna szkoła zawodowa musi skutecznie i efektywnie funkcjonować w trójkącie: uczeń – pracodawca – szkoła.  Nie może istnieć sama dla siebie. Szkoła zawodowa powinna czuć potrzeby uczniów i pracodawców oraz wychodzić im naprzeciw.

Podjęłam działania zmierzające do współpracy między pracodawcami – szkoleniowcami a szkołą. Moje działania były skierowane do uczniów Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, którzy kształcą się w zawodach branży budowlanej.

Celem cyklu spotkań z pracodawcami było przybliżenie uczniom aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz przedstawienie konkretnych ofert pracy na rynku lokalnym. Uczniowie – przyszli fachowcy, mogli dowiedzieć się, czego obecni pracodawcy oczekują od swoich pracowników oraz gdzie mogą zdobyć dodatkowe, potrzebne kwalifikacje, aby być jeszcze lepiej przygotowanym i bardziej poszukiwanym pracownikiem, pracować w przyszłości w wymarzonym zawodzie. Poznali właścicieli firm budowlanych, którzy wykonują różnego rodzaju roboty budowlane na terenie Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, poznali historie tych firm, strukturę, zakres działania, obiekty realizowane przez przedsiębiorstwa,  a także procedury i wymagania dotyczące zatrudnianych pracowników (np. prezes firmy TOM-BUD Rafał Hińczewski, prezes Urbański Przedsiębiorstwo Budowlane, właściciel firmy budowlanej Log-Bud Zieliński Mariusz, właściciel firmy budowlanej Wojciech Hinz –Inwest –plan, właściciel Eko-rodan Ewelina Predenkiewicz, właściciel Agmar- Agnieszka Zarzecka). Efektem podejmowanych działań było zatrudnienie kilku naszych uczniów w firmie Eko-rodan i Agmar.

Szkolenia i warsztaty z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów, prowadzone przez doświadczonych doradców, to najlepszy sposób na przekazanie wiedzy i umiejętności przyszłym adeptom sztuki budowlanej. Umiejętności praktyczne przekazane i zdobyte pod okiem fachowców oraz odpowiednia i ugruntowana wiedza rynkowa, to podstawowe cechy dobrego specjalisty w sektorze budowlanym.

W  branży budowlanej bardzo ważna jest jakość i trwałość wykonywanych prac, a także to, czy są one przeprowadzone poprawnie i starannie. Prawidłowe i  profesjonalne wykonanie oraz nowoczesne i wysokiej jakości materiały budowlane mogą zagwarantować należytą jakość, trwałość, estetykę i bezpieczeństwo realizowanych prac. W branży budowlanej nieustannie pojawiają się nowe technologie, rozwiązania, zastosowania, czy też produkty. Dlatego dla uczniów – absolwentów, a później specjalistów z branży tak ważne jest zdobywanie nowych umiejętności i dostosowanie ich do nowych technologii. Uczniowie,  którzy dopiero wkraczają na rynek pracy, często spotykają się z różnicami pomiędzy tym, czego oczekują pracodawcy, a tym, czego uczono ich w szkole. Doszkalania i ciągły kontakt z praktykami jest bardzo ważny, dlatego chcę im to pokazać, wprowadzić ich w świat pracy.

Szkolenia organizowane przez firmy dają naszym uczniom możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej od profesjonalistów czynnie działających w branży i posiadających najnowszą wiedzę o aktualnych rozwiązaniach, technologiach i produktach. Szkolenia prowadzą doradcy techniczni. Są to spotkania składające się z części merytorycznej, na których uczniowie poznają zagadnienia, a w trakcie zadań praktycznych mogą samodzielnie wykonać zadania.

Kontakty i nawiązywanie współpracy z firmami pozyskiwałam w trakcie międzynarodowych targów budowlanych w Poznaniu oraz na rynku regionalnym. Corocznie uczestniczyłam z uczniami w Targach budownictwa i Targach mieszkaniowych w Toruniu. Ustalałam tematykę, zagadnienia terminy oraz czas trwania spotkań szkoleniowych. Ważnym aspektem jest fakt, iż materiały, pomoce dydaktyczne, próbniki oraz wzorniki w ramach współpracy zostały dostarczane przez firmy które zapraszałam do współpracy.

Bardzo istotne i kluczowe jest to, aby uczniowie od początku nauki, a później jako absolwenci wkraczający na rynek pracy, posiadali odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje. Wykorzystane materiały, rozwiązania czy technologie stosowane podczas spotkań były najwyższej jakości, a profesjonalizm i staranne wykonawstwo – dowodem na duże możliwości w branży budowlanej. Nasza szkoła zawodowa-branżowa, to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale głównie kształcenie wielu kompetencji, warunkujących prawidłowe funkcjonowanie zarówno w życiu zawodowym jak i społecznym. Ta szkoła jest szkołą nowoczesną, otwartą na efektywną współpracę z pracodawcami, kształcącą ucznia – pracownika na miarę potrzeb i wyzwań XXI wieku. Ja natomiast dokładam wszelkich starań, aby wyposażać w wiedzę na jak najwyższym poziomie oraz przygotowywać naszych wychowanków do wejścia na rynek pracy.
Podejmowane przeze mnie  działania i  wydarzenia na bieżąco były udostępniane na witrynie internetowej szkoły, a także na blogu oraz szkolnym profilu facebookowym.

Maria Kluz
Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu
www.sosw.torun.pl

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6866755