„Mistrz – Uczeń” – trzecia edycja!

Plakat programu stypendialnego "Uczeń - Mistrz".

„Mistrz – Uczeń” – trzecia edycja!

Stylizowany kłos w logotypie NIKiDW Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Program Stypendialny Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi „Mistrz – Uczeń” skierowany jest do twórców ludowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej. Jego adresatami są zarówno mistrzowie z ugruntowaną już pozycją i dorobkiem, jak i adepci. Według regulaminu, podstawowym celem programu jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji oraz zapewnienie ciągłości autentycznej twórczości ludowej. Priorytety stypendium dotyczą projektów edukacyjnych, zapewniających bezpośredni przekaz tradycyjnych umiejętności artystycznych, rzemieślniczych i rękodzielniczych, dokonywanych wewnątrz wspólnoty lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zagrożonych zanikiem.

Termin zgłoszeń: do 30 kwietnia 2024 r. na załączonym poniżej formularzu.

Efektem zrealizowanych projektów edukacyjnych ma być wykonane przez adepta – pod okiem mistrza – dzieło (lub dzieła) sztuki ludowej, ludowego rękodzieła lub rzemiosła, wykazujące wysoki poziom artystyczny i biegłość w opanowaniu tradycyjnych umiejętności, będących przedmiotem stypendium.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznie. W pierwszym przypadku formularz należy wysłać na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. Podpisany i zeskanowany formularz zgłoszenia można również wysłać (w jednym pliku) na adres: stypendia@nikidw.edu.pl.

Projekty do realizacji w ramach trzeciej edycji programu zostaną wyłonione do 20 maja 2024 r. Po tym terminie lista projektów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Jeśli pełna pula środków przeznaczonych na niniejszą edycję stypendium nie zostanie wyczerpana, dyrektor Instytutu może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet stypendium „Mistrz – Uczeń” edycji 2024 wynosi 400 000 zł.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin programu Mistrz-uczeń 2024

Formularz wniosku o stypendium

Źródło: NIKiDW

_

3 kwietnia 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023739