Miejski Konkurs Recytatorski „Okulary”, „Słoń Trąbalski” czy… – ulubiony wiersz Juliana Tuwima

Miejski Konkurs Recytatorski „Okulary”, „Słoń Trąbalski” czy… – ulubiony wiersz Juliana Tuwima

Jestem tylko łowcą słów.
Czujny i zasłuchany
Wyszedłem w świat na łów.

J. Tuwim

5 lutego młodzi recytatorzy wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Patronat nad projektem objęła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Twórczość Juliana Tuwima prezentowało ponad trzydziestu uczestników. Jury w składzie: Aleksandra Codrow – wicedyrektor szkoły, Ewa Bedełek – kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych oraz Jolanta Nadolna – nauczyciel języka polskiego wyłoniło zwycięzców i zgodnie podkreśliło, że poziom konkursu był bardzo wysoki. Występujący dostarczyli słuchaczom mnóstwo wrażeń oraz emocji, udowodnili także, że poezja nie tylko bawi, ale i skłania do refleksji.

Z radością informujemy, że laureatami zostali:

klasy 4 – 6

I miejsce: Paulina Sieracka – SP 65
II miejsce: Mikołaj Kowalczyk – SP nr 31
III miejsce: Tymon Goszczyński – SP nr 32
wyróżnienie: Emilia Rosiak – SP nr 65, Julia Kozłowska – SP nr 63

klasy 7 – 8

miejsce: Irmina Maricniak – SP nr 31
miejsce: Hanna Drozdowska – SP 31
miejsce : Hanna Lewandowska – SP 63
wyróżnienia: Paula Socha – SP 44, Kinga Hełminiak – SP 32

Nagrody specjalne Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej otrzymały:

Waleriia Kratsova – SP 65, Martyna Zubernik – SP 32.

Podczas spotkania wręczono także nagrody laureatom konkursów literackich i informatycznych: „Pisał wiersze Tuwim, piszę i ja, czyli historia pewnej rzeczy” oraz „Moje portfolio o Tuwimie“, które odbyły się w ramach realizowanego w szkole programu „Julian Tuwim – mistrz słowa”.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za tak liczny udział i podzielenie się swoją wrażliwością. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym! Pani Danucie Rega składamy wyrazy uznania za przygotowanie logopedycznych warsztatów dla uczestników konkursu.

Radzie Rodziców SP nr 31 bardzo dziękujemy na ufundowanie nagród dla młodych recytatorów.

oprac. Jolanta Nadolna – SP nr 31 

8 lutego 2024 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7185678

Skip to content