Marszałkowskie stypendia dla zdolnych

Marszałkowskie stypendia dla zdolnych uczniów

Marszałkowskie stypendia dla zdolnych

Blisko 1,9 tysiąca pracowitych uczniów z regionu otrzyma w tym roku szkolnym wsparcie finansowe w ramach trzech marszałkowskich programów stypendialnych – dla uzdolnionych w dziedzinie przedmiotów ścisłych, dla prymusów zawodu oraz dla utalentowanych humanistów. Wysokość wsparcia to nawet 500 złotych miesięcznie. Znamy listy stypendystów.

Dobra edukacja to klucz do dobrej przyszłości. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Dlatego, korzystając ze środków dostępnych w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, uruchomiliśmy trzy programy stypendialne dla uzdolnionej młodzieży. Każdy odpowiada na zainteresowania i potrzeby różnej grupy uczniów – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Prymus Pomorza i Kujaw
To projekt realizowany z myślą o uczniach, którzy uzyskują dobre wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Marszałkowskie stypendia otrzymują uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz branżowych, liceów i techników. W ciągu dwóch pierwszych edycji programu z tej pomocy skorzystało już 3,2 tysiąca najzdolniejszych młodych ludzi. W roku szkolnym 2018/19 otrzyma ją 998 uczniów – wśród nich jest 520 chłopców i 478 dziewcząt, najmłodsi mają 12 a najstarsi 19 lat.

Więcej informacji oraz lista stypendystów

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza
Środki z projektu adresowanego do utalentowanych uczniów techników i szkół branżowych pomagają w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów. W tym roku szkolnym pomoc przyznano po raz drugi. Skorzysta z niej 500 uczniów z 82 szkół w regionie – 250 uczniów techników oraz 150 uczniów szkół branżowych I stopnia.

Więcej informacji oraz lista stypendystów

Humaniści na start!
W tym roku szkolnym po raz pierwszy przyznano stypendia młodym mieszkańcom regionu, którzy osiągają dobre wyniki z przedmiotów humanistycznych. Chodzi o uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, którzy z historii i języka polskiego uzyskali średnią co najmniej 4,5 oraz są laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad albo konkursów. Stypendia otrzyma 366 uczniów.

Więcej informacji oraz lista stypendystów

Marszałkowskie stypendia edukacyjne przyznawane są na 10 miesięcy danego roku szkolnego. Maksymalna łączna kwota wsparcia to 5 tysięcy złotych, czyli 500 złotych miesięcznie (wysokość stypendium uzależniona jest od ocen i osiągnięć ucznia oraz rodzaju szkoły, do jakiej dana osoba uczęszcza). Wsparcie można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym – m.in. zakup książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania. Stypendia finansowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Marszałkowskie stypendia edukacyjne w liczbach:

  • 1864 uczniów otrzyma w roku szkolnym 2018/2019 stypendia w ramach trzech projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
  • 500 złotych – to maksymalna miesięczna kwota wsparcia, która trafi na konto stypendysty,
  • 10 miesięcy – to okres, na który przyznawane są stypendia.

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7016749