Magia cyrku w WOAK-u (30-31 marca 2019)

Magia cyrku

Magia cyrku w WOAK-u (30-31 marca 2019)

Pedagodzy cyrku, nauczyciele, instruktorzy, studenci, animatorzy czasu wolnego, pasjonaci cyrku, także absolwenci cyklu warsztatów „Pedagogika cyrku dziecięcego”, mogą w czasie warsztatów udoskonalić swoje umiejętności posługiwania się podstawowymi rekwizytami cyrkowymi (chustki, piłki, obręcze, maczugi, flowersticki, diabolo, talerzyki).

TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 22 marca 2019 r.

Adresaci:
Pedagodzy cyrku, nauczyciele, instruktorzy, studenci, animatorzy czasu wolnego, pasjonaci cyrku, także absolwenci cyklu warsztatów „Pedagogika cyrku dziecięcego”.

Cel:
Doskonalenie umiejętności posługiwania się podstawowymi rekwizytami cyrkowymi (chustki, piłki, obręcze, maczugi, flowersticki, diabolo, talerzyki). Psychologiczne podejście do  procesu nauki żonglowania i metody pedagogiki cyrku jako procesu rozwoju osobistego uczestników zajęć.

Program:
Psychologia uczenia żonglowania na początku nauki (przekonania, nawyki, postawy) i w jej trakcie (praca z frustracją oraz innymi emocjami, błędy i porażki, zauważanie drobnych sukcesów, stopniowanie trudności). Grupa cyrkowa jako przygotowanie dzieci i młodzieży do życia społeczno-zawodowego: wystąpienia publiczne, praca z tremą i porażkami, praca z sukcesami, rozwijanie kreatywności, planowanie i realizowanie celów, nawiązywanie relacji, rozwój komunikacji i współpracy.
Ja jako nauczyciel żonglowania – jak uczyć, aby dobrze nauczyć, jak motywować i modelować zachowania uczestników.
Podstawy podstaw żonglowania – nauka i doskonalenie żonglowania, triki na diabolo, flowerstiku, talerzykach; podstawy pracy i passingi piłkami i maczugami.

Prowadzący:
Mirosław Urban
– psycholog, pedagog cyrku, trener biznesu, coach, praktykujący żongler i… początkujący iluzjonista. Współautor jedynej na rynku światowym książki dotyczącej korzyści psychopedagogicznych wynikających z nauki żonglowania (Pasja Żonglowania, 2012 r.). Autor i współautor czterech książek dotyczących szkoleń i rozwoju osobistego. Jedna z książek: Metafory i analogie w szkoleniach zdobyła nagrodę „Książka dla Trenera 2013 r.” przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu.
Od 14 lat pasjonat i propagator pedagogiki cyrku. Pomysłodawca organizacji 35. Europejskiej Konwencji Żonglerskiej 2012 w Lublinie, członek European Juggling Association (EJA), lider grupy: Benefits of Juggling, zajmującej się szerzeniem naukowych informacji o korzyściach wynikających z żonglowania.
Twórca autorskich programów edukacyjnych i rozwojowych, łączących metody pedagogiki cyrku z rozwojem osobistym (psychologia uczenia, emocji, motywacji). Traktuje żonglowanie jako doskonałą metaforę uczenia się, doświadczania zmian, rozwiązywania problemów czy pokonywania wyzwań poprzez pracę nad własnymi celami, sukcesami i… porażkami.
Prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące tematów: komunikacja, kreatywność, motywacja, zarządzanie zmianą. Fascynują go tematy pracy z przekonaniami, odwagi do podejmowania działań, poszukiwania rozwiązań out of the box, unikania rutyny w myśleniu oraz nauka na błędach i praca z porażką.
Specjalista od niekonwencjonalnych technik szkoleniowych i prezentacyjnych. W ramach tworzenia projektów szkoleniowych oraz wystąpień wykorzystuje metody zaczerpnięte z takich obszarów jak: aktorstwo, improwizacja teatralna, mind games, sztuki fizyczne (m. in żonglowanie), sztuka iluzji, coaching prowokatywny oraz inne pomysły autorskie.
Autor i współautor wielu prac dotyczących szkoleń, pracy trenera oraz wpływu sztuki żonglowania na psychofizyczne funkcjonowanie człowieka: Niekonwencjonalne techniki szkoleniowe, współautor książek: Metafory i analogie w szkoleniach, Pasja żonglowania, Blaski i cienie bycia trenerem. Podręcznik.
Napisał lub współtworzył artykuły: Żonglowanie w biznesie, portal Nowoczesna Firma www.nf.pl, Żonglowanie sprzyja mózgowi, „Charaktery” nr 05/2005.

Harmonogram:
sobota 30 marca 2019 r. w godz. 9.00-17.00 (z przerwą)
niedziela 31 marca 2019 r. w godz. 9.00-17.00

Warsztaty obejmują 20 godz. dydaktycznych

Uwaga: Obowiązuje wygodny strój i obuwie sportowe

KIEDY 30-31 marca 2019 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 22 marca 2019 r.
MIEJSCE WOAK Toruń ul. Szpitalna 8
CENA 150 zł

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA
Alicja Usowicz
e-mail: alicja.usowicz@woak.torun.pl
tel. 56 6522755
kom. 601 332 611

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6890109