LXIV Spotkanie z Historią u Hoffmana: Dzieje granicy rosyjsko-pruskiej na Kujawach i Pomorzu

LXIV Spotkanie z Historią u Hoffmana: Dzieje granicy rosyjsko-pruskiej na Kujawach i Pomorzu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w BydgoszczyKujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza 26 stycznia b.r. na LXIV Spotkanie z Historią u Hoffmana: Dzieje granicy rosyjsko-pruskiej na Kujawach i Pomorzu (1815–1920).

W 1815 roku na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego doszło do nowego podziału ziem polskich między państwa zaborcze. Od tego momentu, przez sto następnych lat przez obszar dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego przebiegała granica prusko-rosyjska. Jej istnienie w znaczący sposób wpływało na życie tutejszych mieszkańców. Pojawiły się posterunki graniczne oraz komory celne. Powstały też kolejowe stacje graniczne w Aleksandrowie Kujawskim i Otłoczynie. Wzdłuż granicy działały grupy przemytników nielegalnie przewożących różne towary.

Temat i ciekawostki z nim związane przybliży dr hab. Tomasz Krzemiński, prof. UMK. Wstęp jest wolny.

Termin: 26 stycznia 2023 (czwartek), godz. 18:00

Fot. KPCK w Bydgoszczy

20 stycznia 2023 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6889988