Loguj się z głową – nieodpłatne broszury dla szkół i placówek systemu oświaty

Loguj się z głową – nieodpłatne broszury dla szkół i placówek systemu oświaty

Fundacja Poza Schematami - logo

W listopadzie 2023 r. Fundacja Poza Schematami prowadzi dystrybucję nieodpłatnych egzemplarzy broszur programu profilaktyczno-edukacyjnego „Loguj się z głową”. Oferta skierowana jest wyłącznie do szkół i placówek systemu oświaty.

Broszury adresowane są do nauczycieli i pedagogów pracujących z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Publikacje zawierają opis programu wraz ze scenariuszami i materiałami do powielenia dla uczestników zajęć.

K. Sochocka, „Loguj się z głową! Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas I–III szkół podstawowych”.

W klasach I-III uczniowie z pomocą szeryfa Cyberzachodu i pani szeryfowej stawiają czoła Dzikiej Bandzie – zagrożeniom związanym z używaniem Internetu i mediów cyfrowych, a także uczą się radzenia z emocjami i komunikowania się językiem żyrafy. Do realizacji zajęć potrzebna jest pomoc dydaktyczna w postaci publikacji, która jest dostępna do bezpłatnego pobrania (publikacja ta miała już kilka wydań, które każdorazowo były wysyłane przez Fundację do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych).

 

K. Van Laere, „Loguj się z głową! Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas IV–VI szkół podstawowych”.

Uczniowie klas IV-VI przyglądają się takim zagadnieniom jak nadużywanie mediów cyfrowych i cyberprzemoc, radzenie sobie z emocjami, radzenie sobie ze stresem. Poznają również sposoby na budowanie adekwatnej samooceny. Proponowane w ramach poruszanej tematyki zadania mogą stać się pomocne w realizowaniu działań mających na celu zapobieganie przemocy rówieśniczej zarówno online, jak i offline.

 

A. Borkowska, M. Witkowska, „Loguj się z głową! Scenariusze zajęć dla uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych”.

Z kolei uczniowie klas VII-VIII mają okazję przyjrzeć się własnym wzorcom korzystania z nowych technologii, dowiadują się, jakie sygnały mogą wskazywać na problemowe używanie Internetu i gier komputerowych. Zdobywają również wiedzę na temat efektywnego zarządzania własnym czasem i równoważenia aktywności online i offline.

 

A. Borkowska, M. Witkowska, „Loguj się z głową! Scenariusze zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ich rodziców”.

Zajęcia dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych zogniskowane zostały wokół czterech tematów: rozpoznania mechanizmów sprzyjających angażowaniu się w e-hazard i nadużywaniu gier komputerowych, rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem, autoanalizy własnego zaabsorbowania nowymi technologiami oraz równoważenia aktywności online i offline.

Jak zamówić broszury?

Należy wypełnić formularz zamówienia i podpisany skan odesłać na adres e-mail: dystrybucja@fundacjapozaschematami.pl.

Kiedy nastąpi dystrybucja?

Zamówienia zbierane są do 30 listopada 2023 r. Dystrybucja nastąpi do 20 grudnia 2023.

Uwaga! Oferta skierowana jest wyłącznie do szkół i placówek systemu oświaty. Publikacje nie będą wysyłane do innych instytucji.

Złożenie zamówienia nie oznacza przyjęcia zlecenia do dystrybucji. Dystrybucja prowadzona będzie do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania. Fundacja Poza Schematami zastrzega, że w przypadku wyczerpania środków / egzemplarzy broszur przeznaczonych na realizację zadania, okres zbierania zamówień może zostać skrócony.

Zamawiając broszury należy pamiętać, że przeznaczone są one dla pedagogów i nauczycieli, a nie dla uczniów. Publikacje zawierają opis programu, scenariusze, materiały do powielenia dla uczestników zajęć itp. Dokonując zamówień trzeba kierować się nie liczbą uczniów w szkole (placówce) ale liczbą pedagogów i nauczycieli zainteresowanych realizacją programu w klasach.

Źródło: Fundacja Poza Schematami

_

14 listopada 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023403