Lista Stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

Lista Stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że uroczyste gale wręczenia dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów odbędą się w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku w drugiej połowie listopada. Szczegółowe informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Przyznane stypendium wynosi 500,00 zł miesięcznie. Będzie ono wypłacane w dwóch ratach (I w roku budżetowym 2023, a II w roku budżetowym 2024) zgodnie z § 2 ust. 8 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r., Nr 106, poz. 890 oraz z 2023 r. poz 1002).

Lista stypendystów PRM

8 listopada 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181819

Skip to content