Lektury dostępne – kolejne tytuły w serii

Lektury dostępne – kolejne tytuły w serii

Ministerstwo Edukacji i Nauki-01

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Zemsta” Aleksandra Fredry, wybrane wiersze Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i legendy polskie to tylko niektóre spośród 30 nowych tytułów, które zostały udostępnione w serii Lektury dostępne. Są to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi. Lektury dostępne zostały opracowane z myślą o uczniach mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu.

Lektury dostępne to seria multimedialnych lektur szkolnych. Jest to nowoczesna pomoc skierowana do uczniów, którzy mają trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Seria umożliwia edukację językową i polonistyczną oraz pozwala na usystematyzowanie wiedzy dzięki materiałom ćwiczeniowym. Służą one utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Cykl został opracowany na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki przez zespół doświadczonych ekspertów współpracujących z Pracownią Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. W przygotowaniu tłumaczeń na polski język migowy (PJM) uczestniczyli głusi użytkownicy tego języka będący wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego.

Seria to pierwsze w Polsce multimedialne lektury szkolne łączące różne sposoby rozumienia tekstu:

  • tekst czytany,
  • tekst migany w polskim języku migowym (PJM),
  • tekst łatwy do czytania (ETR),
  • tekst wspomagany komunikacją wykorzystującą symbole (tablice komunikacyjne wykorzystujące piktogramy PCS),
  • historia obrazkowa z tekstem – komiks.

 

Lektury dostępne umożliwiają samodzielny dostęp do literatury pięknej, dziecięcej i młodzieżowej zarówno uczniom pełnosprawnym (załączono oryginalny tekst lektury), jak również z różnymi rodzajami niepełnosprawności (adaptacje).

Więcej informacji na stronie MEiN

11 kwietnia 2022 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7185671

Skip to content