Kursy komputerowe (nie tylko) dla nauczycieli

Kursy komputerowe (nie tylko) dla nauczycieli

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w szkoleniu „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej”.

Szkolenie skierowane jest do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym osób powyżej 50. roku życia zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji w obszarze szkoleń komputerowych, w szczególności do nauczycieli.

Szkolenie umożliwi nabycie umiejętności posługiwania się m.in. nowoczesnymi metodami komunikacji, obsługi urządzeń cyfrowych (tablica interaktywna, projektor multimedialny) oraz wykorzystania zasobów dydaktycznych w Internecie.

Szkolenie trwa 60 godzin dydaktycznych i realizowane jest w formie wyjazdowej (lipiec i sierpień 2018 r.) w ramach projektu Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”. Więcej informacji: http://www.szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl/

O projekcie

Projekt „Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., firmą „SEKA” S.A. oraz „Instytutem Badawczo-Szkoleniowym” Sp. z o.o.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje, mieszkają, pracują lub uczą się na terenie województwa kujawsko–pomorskiego oraz należą do jednej z trzech grup:

  • osób z wykształceniem maksymalnie średnim,
  • osób z niepełnosprawnością,
  • osób powyżej 50 roku życia.

 

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. W ramach projektu do końca 2020 roku realizowane są szkolenia i kursy komputerowe o różnorodnej tematyce – zarówno szkolenia zawodowe, kwalifikacyjne jak i specjalistyczne, na różnych poziomach zaawansowania – podstawowym, średnio zaawansowanym, zaawansowanym.

Specyfika i ogromna różnorodność szkoleń w obszarze kwalifikacji i kompetencji cyfrowych sprawia, iż na początku udziału w projekcie, każdy uczestnik spotka się z doradcą, w celu ustalenia tematyki i poziomu szkolenia lub kursu.

Rekrutacja do projektu już trwa. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy https://www.tarr.org.pl/formularz-zgloszeniowy-szkolenia-komputerowe/ dostępny na stronie projektu www.szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl.

W zależności od rodzaju szkolenia, szkolenia są bezpłatne lub z wysokim dofinansowaniem. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy projektu.

Biuro projektu:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń

e-mail: szkoleniakomputerowe@tarr.org.pl

tel. 56 699 54 89

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6869045