Kulturotwórcza rola książki i biblioteki

21 lt. Kulturotwórcza rola książki i biblioteki

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki zapraszają nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek na konferencję pt. „Kulturotwórcza rola książki i biblioteki“. Odbędzie się ona 16 marca 2018 roku w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Zgłoszenia należy przesyłać na adres danbitt@poczta.onet.pl do 12 marca 2018 r.

Program konferencji

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,935,563