Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii

Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych przechodzi do historii

VIII edycja festiwalu na najlepszy uczniowski projekt edukacyjny zakończyła etap gimnazjalny tego konkursu. Zwieńczeniem tego przedsięwzięcia była gala festiwalu z 13 czerwca 2018 roku, którą poprowadziła Maria Aleksandra Gancarz. Festiwal to autorskie regionalne przedsięwzięcie, które powstało z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w 2010 roku. Organizatorem poprzednich edycji był Urząd Marszałkowski, tegoroczną – pod Honorowym Patronatem Marszałka Piotra Całbeckiego – organizowało w całości KPCEN w Toruniu.

Od pierwszej edycji 1700 uczniów zaprezentowało 167 prac zespołowych. Niezwykle różnorodną tematykę prezentowaną w projektach (również w obecnej edycji) możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza, z myślą przewodnią „…by czas nie zaćmił i niepamięć…”, obejmowała popularyzowanie i dokumentowanie miejsc ważnych, wydarzeń, bohaterów mniej znanych, czasem zapomnianych. Druga grupa to projekty o charakterze społecznym, wspierająca władze samorządowe. Trzecia grupa projektów promuje tradycję, kulturę i zabytki regionu. Od pierwszej edycji celem nadrzędnym była promocja województwa kujawsko-pomorskiego widziana oczami młodego pokolenia, które w przyszłości będzie tym województwem kierowało w różnych sferach, stąd slogan reklamujący województwo kujawsko-pomorskie „Lubię tu być”.

W tym roku nad oceną prac czuwała 10-osobowa kapituła pod przewodnictwem Małgorzaty Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu, reprezentowana przez 5 instytucji współorganizatorów: Kuratorium Oświaty, KPCEN w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku oraz Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli (w poprzednich latach również UM). Ocena prac odbywała się z wykorzystaniem Arkusza oceny, który uwzględnia zapisy regulaminu, zarówno w zakresie celów, jak i kryteriów, żeby zachować maksymalną obiektywność. Czesław Ficner, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, podziękował członkom kapituły za ich zaangażowanie.

Temu konkursowi, który nazwaliśmy Festiwalem, zawsze towarzyszyły ciekawe, oryginalne, zaskakujące pomysły uczniów. Metoda projektu rozwija umiejętności społeczne i osobistą kreatywność, współpracę, a szczególnie aktywność – elementy te zawsze wpływały na ciekawy, wartościowy efekt w pracach konkursowych. Dlatego w tym roku wybraliśmy ze Strategii Województwa jeden z celów: Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi. W ramach tego celu była dla nas (kapituły i organizatorów) szczególnie ważna solidarność międzypokoleniowa. Na tę kwestię zwracaliśmy uwagę obecnie i sądzę, że podtrzymamy to w przyszłości, bowiem planujemy kontynuować ideę konkursu – tym razem kierując go do uczniów szkoły podstawowej.

W trakcie gali laureaci sami zaprezentowali efekty swojej pracy, natomiast recenzje kapituły prezentujemy poniżej. Zwycięzcy Festiwalu wraz z nauczycielami otrzymali nagrody – wśród nich dużą niespodzianką były upominki dla zdobywców I, II i III miejsca od sponsora, firmy 3Way Dynamiczne Centrum Językowe – woskowe złote lajki [grafika kciuka w górę].

Laureaci VIII edycji:

I miejsce – Zespół Szkół w Dobrzejewicach, Szlakiem sławnych postaci ziemi dobrzyńskiej, Anna Łuszczak, Paulina Radosz, 8 uczniów

Recenzja Anety Gabryelczyk i Doroty Łańcuckiej, członkiń kapituły Festiwalu z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Temat projektu jest zgodny ze Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+: Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi, Tożsamość i dziedzictwo oraz priorytetem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Praca w grupie i projekt edukacyjny jako metoda kształtowania umiejętności i postaw ucznia. Trafnie sprecyzowano cel głównego projektu: Zdobycie przez uczniów wiedzy na temat znanych ludzi związanych z ziemią dobrzyńską oraz poznanie dorobku kulturowego i środowiska regionu.

Oryginalny jest też wybór postaci związanych z ziemią dobrzyńską i przedstawienie ich znaczenia w kontekście historii naszego regionu. Projekt w ciekawy sposób ukazuje historyczne, kulturowe i krajobrazowe walory ziemi dobrzyńskiej.

Niezwykle bogata jest wartość merytoryczna projektu, zdecydowanie przydatna dla innych szkół i placówek w działalności dydaktycznej i wychowawczej: biografie Fryderyka Chopina, Poli Negri, Marii Dąbrowskiej, Stanisława Karnkowskiego, Gustawa Zielińskiego, Lecha Wałęsy, Adama A. Kochańskiego, Jana Nepomucena Dziewanowskiego, Dominika Dziewanowskiego oraz Nawojki przedstawiono w powiązaniu z innymi lokalnymi ciekawostkami i miejscami, co poszerzyło edukacyjny wymiar projektu (np. Zamek Krzyżacki w Golubiu-Dobrzyniu, klasztor oo. Bernardynów w Skępem, pochodzący z I poł. XIX wieku, budynek Ratusza w Lipnie, Góra Modrzewiowa z Pomnikiem Przyrody czy wczesnośredniowieczne grodzisko w Dobrzyniu nad Wisłą).

[…] Projekt dokumentuje pracę zespołu, ale także pokazuje współpracę z wieloma osobami i instytucjami, tj. Izbą Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem, Izbą Muzealną Poli Negri w Lipnie, Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni, Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie, Urzędem Gminy Obrowo. […]

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich, Odnawialna złotnicka energia, Katarzyna Pietrzak, 6 uczniów

Recenzja Marii Aleksandry Gancarz, członek kapituły Festiwalu z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Celem projektu było upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o charakterystycznych cechach i zaletach poszczególnych technologii mikroinstalacji OZN (odnawialnych źródeł energii) oraz zaprezentowanie praktycznego wykorzystania tych technologii na terenie gminy. Uczniowie przeprowadzili wywiad środowiskowy, podczas którego zdobyli informację o mieszkańcach, którzy wykorzystują odnawialne źródła energii.

Efektem materialnym projektu jest film nakręcony według własnego scenariusza. Członkowie zespołu przygotowali pytania i przeprowadzili wywiady z właścicielami czterech instalacji wykorzystujących energię słoneczną, energię wiatrową, ciepło ziemi i energię biomasy. Zaprezentowali też rozwiązania technologiczne oraz zalety każdego z tych rozwiązań. Wypowiedzi uczniów, przekonywanie właścicieli o potrzebie, zachowania czystości środowiska i korzyści ekonomiczne mogą być zachętą do wykorzystania darów przyrody w pozyskiwaniu energii. Film został wysoko oceniony ze względu na swoją wartość merytoryczną i może być wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna. Został również umieszczony na YouTube. Jest to pierwszy tego typu temat w historii festiwalu pokazujący inny oryginalny sposób promocji swojego regionu, wynikający z wyzwań cywilizacyjnych dotyczących świadomości ekologicznej.

Na podkreślenie zasługuje umiejętność dostosowania sposobu promocji do charakteru realizowanego projektu – był to jeden z zaplanowanych celów, który uczestnicy w pełni osiągnęli.

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Toruniu, Tony Halik – tańczący z planetami, Ewa Palacz, 6 uczniów

Recenzja Marii Jadczak, członka kapituły Festiwalu z Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Kształcenia Nauczycieli w Toruniu

Projekt „Tony Halik – tańczący z planetami” został przygotowany przez sześcioro uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Gimnazjalnymi pod kierunkiem nauczycielki fizyki – Ewy Palacz. Projekt zintegrował wiedzę uczniów z różnych przedmiotów, tj. astronomii, fizyki, informatyki i szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Uczniowie w ramach prac projektowych wykonali plakaty, zaproszenia, pacynkę, kosmiczną kapsułę, prezentację multimedialną, napisali scenariusz przedstawienia o układzie słonecznym, przeprowadzili konkurs plastyczny dla kolegów z młodszych klas i przygotowali miniSAT, czyli wysłali balon z wynikami eksperymentów do granic atmosfery. Wszechstronność i innowacyjność działań uczniów zrobiła ogromne wrażenie na członkach Kapituły oceniającej Festiwal Projektów Gimnazjalnych i dowiodła ogromnych możliwości, jakie daje zastosowanie humanistyki w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

Praca wyróżniona – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 w Grudziądzu, Willkommen in Graudenz, Marzena Giemza, Grażyna Piasecka, 9 uczniów

Recenzja Ewy Ignaszak, członka kapituły Festiwalu, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt edukacyjny „Willkommen in Graudenz” doskonale wpisuje się w promocję województwa kujawsko-pomorskiego. Uczniowie poznają i równocześnie dokumentują w formie filmu walory historyczne, społeczne, architektoniczne i przyrodnicze Grudziądza. Pokazanie atrakcji turystycznych miasta koledze z Niemiec wymagało samodzielności w wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i krytycznej analizie informacji. Gdy kolega z Polski przedstawia rówieśnikowi z Niemiec swoje miasto, na pewno jest wiarygodny i komunikatywny. Prezentacja wykonana jest w języku niemieckim, co jest uzasadnione krajem pochodzenia osoby, do której jest skierowana. Wydaje się jednak, że film zyskałby na swojej wartości, gdyby informacje o Grudziądzu przekazywane były w języku polskim, a tylko tłumaczone na niemiecki. Tytuł projektu powinien brzmieć „Willkommen in Grudziądz”.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku członkowie kapituły będą mieli okazję podziwiać kolejne fantastyczne realizacje uczniowskich projektów edukacyjnych. W lipcu na naszej stronie opublikowany będzie krótki materiał filmowy dokumentujący galę VIII edycji festiwalu.

Maria Aleksandra Gancarz, Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu

Zdjęcia: Tadeusz Wański, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu.

 

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6868932