KSW we Włocławku otrzymało akredytację

KSW we Włocławku otrzymało akredytację

logo_ksw

Na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia z 4 maja 2021 r., po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku uzyskała akredytację dla kierunku Pielęgniarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia) na okres kolejnych trzech lat. Ocena ta, to potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia, profesjonalizmu kadry dydaktycznej oraz dostosowania oferty i programów studiów do aktualnych potrzeb rynku pracy.

 

Źródło: ksw.wloclawek.pl

10 maja 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,749,905