Krasomówstwo w Ciechocinie

Krasomówstwo w Ciechocinie

 

KPCEN ToruńJuż po raz trzeci 11 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Ciechocinie odbył się Wojewódzki Konkurs Krasomówczy „Z Oskarem Kolbergiem przez Polskę”.

Danuta Potręć, nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, pracowała w komisji jurorów wraz z Jackiem Pysiakiem, aktorem animatorem Teatru Baj Pomorski w Toruniu (przewodniczący komisji) oraz Celiną Nałęcz, prezesem Brodnickiego Klubu Poetów „Wazówną Czerpane”. Członkowie komisji wysłuchali bajek zaprezentowanych przez uczniów klas IV i V. Wiarygodność, dar przekonywania oraz emocje mówców dawały świadectwo prawdzie scenicznej. Wśród bajek pojawiły się: Śmierć, Chłop i diabeł, Baba i diabeł, Pożytek z soli, O wężu zaklętym i inne. Jurorzy mieli nie lada orzech do zgryzienia przy ocenie wystąpień, ponieważ poziom prezentowania utworów był bardzo wysoki.

42 uczniów z 14 szkół podstawowych naszego województwa prezentowało utwory polskiego etnografa przed dwiema komisjami jurorów. Zgodnie z regulaminem zostali przydzieleni do grup według kategorii wiekowych. W kategorii I – dzieci z klas IV–V prezentowały wybraną bajkę ze zbioru Kolberga Aż tu nagle… Bajki ze zbiorów Oskara Kolberga w wyborze i opracowaniu E. Millerowej. W kategorii II – młodzież z klas VI–VII prezentowała historię własnego regionu, jego zwyczaje, obrzędy, tradycje i sylwetki ciekawych ludzi związanych z regionem. Celami konkursu są między innymi: pielęgnowanie języka ojczystego, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz rozwój zainteresowań kulturą własnego regionu. Wszystkie cele są realizowane z zapałem widocznym wśród uczniów. Szkoła Podstawowa w Ciechocinie kultywuje tradycje regionalne, co znajduje wyraz w obraniu za patrona szkoły wybitnego etnografa, folklorysty i encyklopedysty Oskara Kolberga oraz w słowach hymnu szkoły:

„…Chcemy w kulturze szukać swych korzeni,
I w ludowości szukać ważnych prawd.
W naszej polskości piękne są wartości,
One rozwiną skrzydła życia nam…”

…oraz w wizji i misji, jakie szkoła sobie wytyczyła.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród uczniom w dwóch kategoriach, podziękowania dla sponsorów przedsięwzięcia i nauczycieli przygotowujących podopiecznych do wystąpień oraz wspólny obiad miały miejsce w świetlicy wiejskiej „Kujawy”. Tam wystąpił również zespół folklorystyczny „Ciechowiacy”.

O talentach oratorskich uczniów wypowiedzieli się przewodniczący dwóch komisji jurorów, aktorzy Teatru Baj Pomorski w Toruniu: Edyta Soboczyńska i Jacek Pysiak. Głos zajęli również Maria Mazurkiewicz, wicekurator oświaty oraz Jerzy Cieszyński, wójt Gminy Ciechocin.

Konkurs objęty został honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz Wójta Gminy Ciechocin Jerzego Cieszyńskiego.

Danuta Potręć wręczyła uczniowi z SP w Świętosławiu prezentującemu bajkę Baba i diabeł nagrodę promocyjną ufundowaną przez KPCEN w Toruniu. Toruński KPCEN reprezentowała również konsultantka Maria Aleksandra Gancarz, która była pod wrażeniem organizacji konkursu i występów uczniów.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji, KPCEN w Toruniu

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7039834