Kraina stu jezior – Krajeński Park Krajobrazowy

Kraina stu jezior – Krajeński Park Krajobrazowy

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Blisko sto jezior, liczne gatunki roślin i zwierząt, warte poznania zabytki, a dla aktywnych szlaki turystyki pieszej i rowerowej – to bogactwo Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, największego na Kujawach i Pomorzu.

– W Kujawsko-Pomorskiem mamy dziesięć parków krajobrazowych, wszystkie warte tego, by zobaczyć je i poznać osobiście – wspaniała przyroda z rzadkimi gatunków zwierząt i roślin, liczne jeziora, atrakcyjne szlaki turystyczne, interesujące materialne świadectwa dziedzictwa kulturowego. Nie znam takich, którzy tu nie wracają, często po wiele razy – zachęca marszałek Piotr Całbecki.

Park utworzono w 1998 roku z inicjatywy lokalnej społeczności, której celem było zachowanie dla przyszłych pokoleń unikalnego środowiska przyrodniczego, specyficznych cech krajobrazu oraz wartości kulturowych i historycznych regionu Krajny. Położony w centrum Pojezierza Krajeńskiego park zajmuje powierzchnię ponad 74 tysięcy hektarów i leży na terenie powiatów: sępoleńskiego, tucholskiego i nakielskiego. Jest najbardziej na zachód wysuniętą częścią województwa i jednym w większych parków krajobrazowych w Polsce. Siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego jest Więcbork (powiat sępoleński).

Bogactwem przyrodniczym Krajeńskiego Parku Krajobrazowego są zwłaszcza wody: liczne rzeki i blisko setka jezior. Największe z nich to: Więcborskie (ok. 200 ha), Mochel (153 ha), Sępoleńskie (159 ha), Stryjewo (151 ha), Witosławskie (107 ha) i Lutowskie (156 ha). Licznie występują na tym obszarze także bagna i mokradła, będące ostoją wielu chronionych gatunków roślin i ptactwa. Mieszkańcami parku są m.in. bocian, czapla czy będący symbolem parku żuraw. Występują tu także rośliny chronione: grążel żółty i grzybień biały, lilia złotogłów i wawrzynek wilczełyko. Występują tu również sowy, których zwyczaje pracownicy parku przybliżają odwiedzających m.in. w ramach corocznej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,Noc Sów”.  Na obszarze parku znajduje się też największe torfowisko w województwie – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Torfowisko Messy i pięć rezerwatów przyrody: Lutowo, Gaj Krajeński, Buczyna, Dęby Krajeńskie, Jezioro Wieleckie.

Dla miłośników aktywnej turystyki w Krajeńskim Parku Krajobrazowym utworzono czternaście szlaków turystycznych prowadzących do najciekawszych miejsc przyrodniczych i historycznych (lista tras tutaj). Atrakcją dla turystów są też wieże widokowe w Sępólnie i przy Jeziorze Wieleckim, umożliwiająca podglądanie ptactwa wodnego. Oprócz skarbów przyrody na terenie parku podziwiać można zabytki architektury sakralnej i świeckiej, z których na uwagę zasługują: pałac w Runowie Krajeńskim, kościół oraz zespół pałacowo-parkowy w Sypniewie, pałac Komierowskich w Komierowie czy  kamienno-ceglany most kolejowy w Obodowie, z którego można podziwiać malowniczą dolinę rzeki Sępolenki. W okresie letnim turystów przyciągają też położone nad jeziorami ośrodki wczasowe, plaże i kąpieliska.

Krajeński Park Krajobrazowy oferuje swoim gościom ciekawe zajęcia edukacyjne. Pracownicy prowadzą ćwiczenia terenowe pozwalające na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, jak również prelekcje wzbogacone środkami audiowizualnymi w pomieszczeniach edukacyjnych. Poza edukacją przyrodniczą Krajeński Park Krajobrazowy ma w swojej ofercie również zajęcia z zakresu edukacji regionalnej związanej z regionem Krajny i kulturą krajeńską.

Krajeński Park Krajobrazowy w liczbach:

  • powierzchnia parku – 74 985,60 ha
  • na terenie parku znajduje się około 100 jezior, największe z nich to jezioro Więcborskie (200 ha),
  • 96 pomników przyrody,
  • w skład parku wchodzi największe torfowisko w województwie – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Torfowisko Messy o powierzchni ponad 634 ha,
  • około 66% parku to tereny rolnicze. 

Inwestycje w Krajeńskim Parku Krajobrazowym
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Krajeński Park Krajobrazowy pozyskał środki z Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów:

  • wykonanie tablic reklamowych informacyjno-edukacyjnych z mapą KPK oraz wyposażenie salki edukacyjnej (wartość projektu ponad 256 tysięcy złotych),
  • rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze – w ramach wartego ponad 277 tysięcy złotych projektu w parku postawiono 3 wieże widokowe i wyposażono je w sprzęt optyczny (lunety, noktowizory, lornetki), wykonano 22 tablice graniczne z nazwą parku i opracowano przewodnik turystyczny ze zaktualizowaną bazą turystyczną i szlakami turystycznymi.

 

Obecnie dobiegają końca prace w dawnej remizie w Więcborku, adaptowanej na siedzibę ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku na potrzeby mającego w nim powstać ośrodka wraz z niezbędnym zapleczem. Znajdą się tam: sala edukacyjna dla 50 osób, pomieszczenia biurowe, archiwum i pomieszczenia socjalne wraz z zapleczem. Łączna powierzchnia przebudowanego obiektu wynosi blisko 250 metrów kwadratowych a wraz z przyległym terenem to łącznie 1.330 metrów kwadratowych. Dzięki realizacji zadania park zyska komfortowe warunki do edukacji ekologicznej i miejsce do wystaw, ekspozycji przyrodniczych oraz rozstrzygania konkursów. Całkowita wartość projektu to ponad 1 milion 246 tysięcy złotych, z czego ponad 85% stanowią środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Więcej.

Więcej o Krajeńskim Parku Krajobrazowym tutaj.

W Kujawsko-Pomorskiem działa obecnie 10 parków krajobrazowych, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym:

Czytaj także:

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Daniel Pach

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6890108