Konserwacja rzemiosł rozmaitych z kolekcji Arkadiusza Wagnera (24 maja – 7 czerwca)

Konserwacja rzemiosł rozmaitych z kolekcji Arkadiusza Wagnera

Konserwacja rzemiosł rozmaitych z kolekcji Arkadiusza Wagnera (24 maja – 7 czerwca)

W maju i czerwcu zapraszamy do Książnicy Kopernikańskiej na wystawę przygotowaną przez pracowników Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Wernisaż odbędzie się 20 maja o godz. 17.00 na platformie Teams. Otwarcie ekspozycji będzie jednym z punktów konferencji naukowej “Dziedzictwo rzemiosła artystycznego – tradycyjne techniki i nowoczesna konserwacja i restauracja”. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace konserwatorskie wykonane przy zabytkach rzemiosła artystycznego, m.in. snycerstwa, konwisarstwa, mosiężnictwa, złotnictwa, kowalstwa. Ekspozycja będzie czynna od 24 maja do 7 czerwca.

10 maja 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,747,999