Konkursy Przedmiotowe – realizacja etapu szkolnego konkursów

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Konkursy Przedmiotowe – realizacja etapu szkolnego konkursów

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół biorących udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty uprzejmie przypomina, iż zgodnie z postanowieniami Regulaminu ogólnego Rozdział 8. ORGANIZACJA ETAPU SZKOLNEGO: ZADANIA DYREKTORA I ZADANIA SZKOLNYCH KOMISJI KONKURSOWYCH § 25. pkt 15) dyrektor szkoły „dokonuje, w ciągu dwóch dni roboczych od terminu przeprowadzenia etapu szkolnego, rejestracji wszystkich wyników uzyskanych przez poszczególnych uczniów z wybranego konkursu, poprzez wpisanie w systemie PIKO całkowitej liczby punktów uzyskanych przez ucznia oraz dodatkowo przez określenie czy uczeń stawił się na konkurs, czy nie i czy nie został zdyskwalifikowany. W dwóch ostatnich przypadkach, dyrektor jako liczbę uzyskanych punktów wpisuje „0” (zero).”

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6868990