Konkursy przedmiotowe – realizacja etapu szkolnego konkursów

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Konkursy przedmiotowe – realizacja etapu szkolnego konkursów

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, iż zgodnie z postanowieniami Regulaminu ogólnego Rozdział 8. ORGANIZACJA ETAPU SZKOLNEGO: ZADANIA DYREKTORA I ZADANIA SZKOLNYCH KOMISJI KONKURSOWYCH § 25 pkt 15 dyrektor szkoły dokonuje, w ciągu dwóch dni roboczych od terminu przeprowadzenia etapu szkolnego, rejestracji wszystkich wyników uzyskanych przez poszczególnych uczniów z wybranego konkursu, poprzez wpisanie w systemie PIKO całkowitej liczby punktów uzyskanych przez ucznia oraz dodatkowo przez określenie czy uczeń stawił się na konkurs, czy nie i czy nie został zdyskwalifikowany. W dwóch ostatnich przypadkach, dyrektor jako liczbę uzyskanych punktów wpisuje „0” (zero).

W przypadku niedokonania przez dyrektora rejestracji wyników we wskazanym terminie system automatycznie dyskwalifikuje szkołę z udziału w konkursach.”

Więcej informacji TUTAJ

 

15 października 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7039089