Konkurs „Wielcy Polacy” na etapie rejonowym rozstrzygnięty

Konkurs „Wielcy Polacy” na etapie rejonowym rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach (św. Jan Paweł II na tle historii w XX i XXI wieku)! W KPCEN w Toruniu 26 lutego 2020 r. wręczyliśmy nagrody uczniom, którzy okazali się najlepsi w rejonie toruńskim i grudziądzkim. Patronat honorowy nad konkursem sprawują m.in. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Podczas wręczenia nagród laureatom etapu rejonowego obecni byli wicekurator Maria Mazurkiewicz i Marcin Swaczyna z Urzędu Marszałkowskiego (Departament Promocji), będącego sponsorem nagrody etapu wojewódzkiego oraz ks. Józef Ślusarczyk, dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Zebranych gości i laureatów powitał Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu.

Rejon toruński (w konkursie brało udział 95 uczniów z 12 szkół, do etapu rejonowego przeszło 19 osób)– przewodnicząca komisji konkursowej nr 2 – Danuta Potręć, KPCEN Toruń

I miejsce – Julia Leśniak (SP nr 15 w Toruniu, opiekun – Róża Nowak)

II miejsce – Julia Maria Rynkiewicz (SP nr 5 w Toruniu, opiekun – Jolanta Dąbrowa)

III miejsce – Anna Strzelecka (ZSP w Bądkowie, opiekun – Beata Wyborska)

Rejon grudziądzki (w konkursie brało udział 59 uczniów z 8 szkół, 5 osób przeszło do etapu rejonowego) – przewodnicząca komisji konkursowej nr 4 – Regina Strzemeska

I miejsce – Daniel Pelka (SP w Jarantowicach, opiekun – Piotr Matuszewski)

II miejsce – Jakub Michał Figurski (SP nr 4 w Grudziądzu, opiekun – Katarzyna Ziółkowska)

Ciekawym akcentem był występ uczniów z toruńskiej SP nr 4, której patronem jest Jan Paweł II. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, a jednym ze współorganizatorów – KPCEN w Toruniu. Sponsorem nagród etapu rejonowego (rowery) jest Urząd Miasta Torunia (rejon 2) i Urząd Miasta Grudziądza (rejon 4).

Gratulujemy!

Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,255,227