Konkurs Wiedzy o Prawie

Waga szalkowa, młotek sędziowski i kodeksy na plakacie informacyjnym konkursu wiedzy o prawie.

Konkurs Wiedzy o Prawie

Logo Krajowa Izba Radców Prawnych

W 2024 r. realizowana będzie IX  edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie której celem jest:

 • działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
 • kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
 • propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

 

Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie składać się będzie z trzech etapów oraz ceremonii wręczenia nagród:

 Etap pierwszy – szkolny – zostanie zrealizowany w formie quizu za pomocą specjalnej aplikacji. Odbędzie się w dniu 7 marca 2024 roku.
• Etap drugi – okręgowy – w tym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy oraz odpowiedzieć na pytania zamknięte do przedstawionych zagadnień. Odbędzie się w dniach 25-26 marca 2024 roku.
• Etap trzeci – centralny – Finał – będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu. Odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2024 roku.

Aktualne informacje dotyczące  Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie przekazywane będą za pośrednictwem strony w zakładce ‘Aktualności’.

Materiały edukacyjne dla uczniów przygotowujących się do konkursu dostępne są w zakładce ‘Materiały edukacyjne’.

Cele Konkursu realizowane są przez powołany przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP Krajowy Komitet Organizacyjny, z siedzibą w Biurze Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, ul. Powązkowska 15. W skład Krajowego Komitetu Organizacyjnego wchodzi trzech członków powołanych przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP.

Do zadań Krajowego Komitetu Organizacyjnego Konkursu należy:

 • propagowanie idei Konkursu,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń odstępstw od Regulaminu na każdym etapie Konkursu. Akceptacja odstępstwa jest skuteczna w przypadku uzyskania akceptacji większości członków Krajowego Komitetu Organizacyjnego,
 • rozstrzyganie sporów w sprawach dotyczących przebiegu Konkursu,
 • wybór członków Okręgowych Komisji Akademii, przeprowadzających Etap II Konkursu;
 • wybór członków Komisji Centralnych Akademii, przeprowadzających Etap III Konkursu,
 • powołanie trzyosobowego Zespołu ds. Odwołań i wskazanie jego Przewodniczącego,
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego etapu Konkursu,
 • inne zadania wskazane przez Organizatora.

 

Nagrody:

za zajęcie I miejsca:

 • nagroda o wartości 3000,00 zł (szkoła podstawowa)
 • nagroda o wartości 3000,00 zł (szkoła ponadpodstawowa)

za zajęcie II miejsca:

 • nagroda o wartości 2000,00 zł (szkoła podstawowa)
 • nagroda o wartości 2000,00 zł (szkoła ponadpodstawowa)

za zajęcie III miejsca:

 • nagroda o wartości 1500,00 zł (szkoła podstawowa)
 • nagroda o wartości 1500,00 zł (szkoła ponadpodstawowa)

Wszyscy Uczestnicy Etapu III będący Finalistami Akademii poza jej Laureatami otrzymują nagrody rzeczowe.

IX Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie organizowana jest pod patronem Ministra Edukacji.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023716