Konkurs „Szkoła z klimatem”

Konkurs „Szkoła z klimatem”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachęca miejskie szkoły ponadpodstawowe do udziału w ogólnopolskim konkursie „Szkoła z klimatem”. Zadanie konkursowe to opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla szkoły i jej sąsiedztwa. Główną nagrodą jest 100 tys. zł na realizację pomysłu!

Młodzieżowa rywalizacja wystartowała 16 września i potrwa do 15 lutego 2021 r.

 

Zadanie konkursowe to przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy (zgodnie z uproszczonymi zasadami obowiązującymi miasta przystępujące do Porozumienia Burmistrzów i programu priorytetowego NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”), obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp.

Konkurs trwa od 15 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 roku. Prace konkursowe można nadsyłać do 15 lutego 2021 r. poprzez formularz konkursowy. Szczegóły uczestnictwa przedstawiono w regulaminie konkursu.

Życzymy powodzenia!

 

Źródło: nfosigw.gov.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7016812