Konkurs “Stanisław Moniuszko – życie i twórczość”

Konkurs “Stanisław Moniuszko – życie i twórczość”

 

 

Konkurs “Stanisław Moniuszko – życie i twórczość”

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy pragnie poprzez formę konkursu przybliżyć uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, sylwetkę i twórczość polskiego kompozytora doby romantyzmu – Stanisława Moniuszki, z okazji 200. rocznicy urodzin Mistrza.

Regulamin

I. ORGANIZATOR:
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszczy, Dział Upowszechniania Muzyki FP.

II. CEL KONKURSU:
Przybliżenie dzieciom i młodzieży faktów z życia Stanisława Moniuszki. Zapoznanie z twórczością genialnego kompozytora doby romantyzmu z okazji 200. rocznicy urodzin Mistrza. Rozbudzanie zainteresowania muzyką klasyczną poprzez formę wieloetapowego konkursu.

III. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizowany będzie w dwóch kategoriach:
A) dzieci (uczniowie szkół podstawowych)
B) młodzież (uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach:
– realizacja testu teoretycznego w szkołach – przeprowadzonego przez nauczyciela, na podstawie przygotowanego przez Organizatora materiału
– realizacja testu słuchowego – przeprowadzonego przez nauczyciela, na podstawie utworów wskazanych przez Organizatora,
– finał konkursu (teoretyczny i słuchowy) dla zwycięzców etapów szkolnych w sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej,.

V. TERMINARZ:
1. Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie należy przesłać na załączonym formularzu drogą mailową, faksem bądź pocztą do 28 lutego 2019.
2. Zgłoszenie zwycięzców etapów I i II przeprowadzonych w szkołach, zakwalifikowanych do etapu finałowego nauczyciele powinni przesłać do 17 maja 2019.
3. III etap konkursu – Finał – 3 czerwca 2019, sala koncertowa FP:
kategoria A) godz. 9.00
kategoria B) godz. 12.00
4. Zgłoszenia pkt. 1 i pkt. 2 (decyduje data wpłynięcia do Filharmonii), nadesłane po terminie nie będą uwzględniane.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Pytania teoretyczne opracowane zostały w oparciu o Encyklopedię Muzyczną PWM.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Uczestnicy sami pokrywają koszty transportu i ubezpieczenia.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swojego wizerunku i danych osobowych (m.in. umieszczenie zdjęć oraz imiennych wyników na stronie internetowej organizatora). Druk do wypełnienia przez opiekunów prawnych zostanie przekazany nauczycielom zgłaszającym placówkę.
5. Laureaci miejsc od I do III konkursu otrzymają dyplomy i wartościowe nagrody rzeczowe.
6. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.filharmonia.bydgoszcz.pl/edukacja/, w zakładce Upowszechnianie Muzyki – Konkursy Muzyczne. Materiały potrzebne do realizacji testów konkursu muzycznego – teoretycznego i słuchowego przesłane zostaną zainteresowanym placówkom, po zgłoszeniu udziału.
7. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej:
www.filharmonia.bydgoszcz.pl/edukacja/.

VII. DANE KONTAKTOWE:
FILHARMONIA POMORSKA
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwalbego 6,
85-080 Bydgoszcz
dyrektor MACIEJ PUTO
tel.: 52 321 04 67
www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Dział Upowszechniania Muzyki FP
tel.: 52 321 01 82, mail: audycje@filharmonia.bydgoszcz.pl

Karta Zgłoszenia

Regulamin

 

 

 

 

 

 

 

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164627

Skip to content