Konkurs “Sprzątamy nasze lasy”

Konkurs “Sprzątamy nasze lasy”

Nadleśnictwo Włocławek zaprasza przedszkola oraz szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do wzięcia udziału w konkursie „Sprzątamy nasze lasy”.

Cel konkursu:

 • Wielopokoleniowa ekologiczna dzieci i młodzieży;
 • Wskazanie szkodliwości zaśmiecania dla naturalnego środowiska;
 • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań;
 • Promowanie walorów przyrodniczo-leśnych nadleśnictwa;
 • Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do przedszkoli, uczniów szkół: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
 • Kategorie wiekowe określone jako przedszkola oraz klasy 1-3, uznane są za kategorię prac rodzinnych*;
 • Uczestnicy składają prace indywidualne w postaci:
   • Prac plastycznych – przedszkola
   • Prac plastycznych – szkoły podstawowe, klasy 1–3;
   • Sprawozdań wraz ze zdjęciami – szkoły podstawowe, klasy 4–8;
   • Filmy lub prezentacje – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, adresem oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

Kryteria oceny:

 • Oryginalność i pomysłowość interpretacji tematu konkursu;
 • Walory edukacyjne i promocyjne;
 • Zakres i przekaz informacji;
 • Przedstawienie wpływu zaśmiecania na środowisko naturalne.

 

Terminarz:

 • Ogłoszenie konkursu – wrzesień 2018 roku;
 • Termin nadsyłania prac – 31 październik 2018 roku;
 • Rozstrzygnięcie konkursu – listopad 2018 roku;
 • Wręczenie nagród – grudzień 2018 roku.

 

Miejsce składania prac – sekretariat Nadleśnictwa Włocławek, ul. Ziębia 13, 87-800 Włocławek.

Postanowienia końcowe:

 • Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie mogą być publikowane i wykorzystywane bezpłatnie.
 • Od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie.
 • W przypadku większej ilości prac z jednej placówki, można przesyłać je zbiorowo.
 • Podatek od nagród zapłaci organizator konkursu.
 • Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: Magdalena Kokosza, 881 055 354.

*Kategoria „prac rodzinnych” oznacza, że prace składane przez najmłodszych uczestników konkursu, mogą być pracą wspólną, wykonaną wraz z opiekunami. Takie prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem zarówno dziecka, jak i opiekunów.

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6866819