Konkurs SBP na najciekawsze wydarzenie w ramach Tygodnia Bibliotek 8–15 maja 2020

Konkurs SBP na najciekawsze wydarzenie w ramach Tygodnia Bibliotek 8–15 maja 2020

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza biblioteki do udziału w konkursie na najciekawsze wydarzenie zorganizowane dla młodych czytelników, realizowane przez Internet, w ramach programu Tydzień Bibliotek 2020. Tegoroczna, XVII edycja odbywa się pod hasłem “Zasmakuj w bibliotece” i zaistnieje wyłącznie w przestrzeni wirtualnej. Działania, które będą realizowane w tegorocznym Tygodniu Bibliotek, udowodnią, że biblioteki potrafią działać skutecznie w przestrzeni wirtualnej, docierać do czytelników, korzystając z nowoczesnych form komunikacji online.

Adresatami konkursu są biblioteki i ośrodki informacji wszystkich rodzajów działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej finansowane ze środków publicznych i/lub prywatnych:

  • publiczne każdego szczebla, samodzielne lub będące częścią innych instytucji kultury,
  • szkolne,
  • pedagogiczne,
  • wyższych uczelni,
  • naukowe,
  • fachowe,
  • specjalne,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • inne.

 

Wydarzenia mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z innymi bibliotekami gminy/miasta/regionu na zasadach partnerskich. Inne podmioty (organizacje pozarządowe, domy kultury nieprowadzące biblioteki publicznej, samorządy lokalne, inne) mogą brać udział w programie realizowanym przez bibliotekę jako instytucje wspierające.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP dokumentacji z realizacji programu w terminie do 5 czerwca 2020 r. w postaci elektronicznej na adres email: konkurs@sbp.pl

Przewidziana jest nagroda specjalna dla bibliotek z małych miejscowości (do 5.000 mieszkańców). Komisja Konkursowa SBP, powołana przez Przewodniczącą SBP, ogłosi wyniki konkursu nie później niż 19 czerwca 2020 roku.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Dargiel-Kowalska: (22) 608-28-27, m.dargiel-kowalska@sbp.pl ; biuro@sbp.pl

Wydarzenia realizowane przez biblioteki w Tygodniu Bibliotek i Dniu Bibliotekarza będą popularyzowane na portalu SBP, w mediach społecznościowych, w czasopismach bibliotekarskich, a także w innych mediach zainteresowanych  działaniami instytucji kultury w czasie pandemii.

Plakat Tygodnia Bibliotek 2020

Źródło: http://tydzienbibliotek.sbp.pl/

Fot. Pixabay

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7161570

Skip to content