Konkurs plastyczny “Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta”

Konkurs plastyczny “Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta”

Nadleśnictwo Włocławek zaprasza przedszkola i szkoły podstawowe do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Dokarmiamy ptaki i inne zwierzęta”.

Cel konkursu:

 • wielopokoleniowa edukacja ekologiczna;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • nauka rozpoznawania gatunków ptaków i innych zwierząt oraz ich zachowań;
 • kształtowanie właściwych zachowań, w tym poszanowania dla środowiska;
 • promowanie walorów przyrodniczo-leśnych nadleśnictwa;
 • zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych.
 • Kategorie wiekowe określone jako przedszkola oraz klasy 1-3, uznane są za kategorię prac rodzinnych*.
 • Uczestnicy konkursu składają prace w postaci:
   • prac plastycznych – przedszkola;
   • prac plastycznych – szkoły podstawowe – klasy 1-3;
   • sprawozdania z obserwacji wraz ze zdjęciami, rysunkami w formie albumu – szkoły podstawowe – klasy 4-8.
 • Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły i adresem oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna.
 • Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).
 • Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

 

Kryteria oceny:

 • Oryginalność i pomysłowość interpretacji tematu konkursu.
 • Walory edukacyjne i promocyjne.
 • Zaangażowanie w obserwacje i udział w samodzielnym dokarmianiu.

 

Terminarz:

 • ogłoszenie konkursu – styczeń 2018 roku;
 • termin nadsyłania prac – 30 marzec 2018 roku;
 • rozstrzygnięcie konkursu – kwiecień 2018 roku;
 • wręczenie nagród – kwiecień 2018 roku.

 

 

Miejsce składania prac – sekretariat Nadleśnictwa Włocławek ul. Ziębia 13, 87-800 Włocławek.

 

Postanowienia końcowe:

 • Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie mogą być publikowane i wykorzystywane bezpłatnie.
 • Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 • W przypadku większej ilości prac z jednej placówki można przesyłać je zbiorowo.
 • Podatek od nagród zapłaci organizator konkursu.
 • Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. Magdalena Kokosza 881 055 354.

 

*Kategoria „prac rodzinnych” oznacza, że prace składane przez najmłodszych uczestników konkursu, mogą być pracą wspólną, wykonaną wraz z opiekunami. Takie prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem zarówno dziecka, jak i opiekunów.

Nadleśniczy Włodzimierz Pamfil

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7016838