Konkurs na Nauczyciela – Innowatora

Konkurs na Nauczyciela – Innowatora

Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z realizacją Programu rządowego Aktywna tablica, ogłasza konkurs na Nauczyciela – Innowatora, który w ramach przygotowanego konkursu zostanie wyłoniony do końca 2017 r. (jeden na terenie województwa) i nagrodzony nagrodą rzeczową.

Uczestnikami Konkursu mogą być nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczyciele szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczyciele publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów — nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

Warunkami konkursu są objęte wszystkie szkoły, nie tylko te, które wzięły udział Programie Aktywna tablica w 2017 r.

Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać elektronicznie do właściwego kuratora oświaty do 22 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6890053