Konkurs MEN na opracowanie materiałów dla uczniów mających trudności w czytaniu

Konkurs MEN na opracowanie materiałów dla uczniów mających trudności w czytaniu

MEN

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole. Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia, instrukcji dotyczącej ich tworzenia i wykorzystania w pracy z uczniami oraz rekomendacji dotyczących wdrożenia rozwiązań w praktykę szkolną”.

Celem konkursu jest zwiększenie dostępu uczniów napotykających na trudności w czytaniu i rozumieniu tekstów do informacji w procesie kształcenia poprzez:

1) opracowanie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia;

2) opracowanie instrukcji dotyczącej tworzenia i stosowania materiałów podczas pracy z uczniami;

3) upowszechnienie instrukcji i materiałów oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących dalszych działań związanych z zapewnieniem uczniom dostępu do informacji w procesie nauczania-uczenia się, w szczególności dostępu do tekstów łatwych do czytania i zrozumienia.

Termin realizacji zadania: 30 kwietnia 2021 roku. Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej w wysokości 200 tys. zł.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie BIP MEN.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7016849