Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Flaga Izraela

Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Żydowski Instytut Historyczny

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłasza dziewiątą edycję, organizowanego co dwa lata, Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.

WAŻNY KOMUNIKAT:

Z UWAGI NA UTRUDNIENIA ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE ORAZ Z UWAGI NA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT, PRZESYŁANIE PRAC JAK I CAŁEGO KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW WYJĄTKOWO W TYM ROKU BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT MAILOWY POD ADRESEM PODANYM NIŻEJ.

Zasady uczestnictwa:

Prace konkursowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: konkursbalabana@jhi.pl do 12 czerwca 2020 roku.

Na zgłoszenie składają się:

  • poprawnie i kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;
  • skan lub wyraźne zdjęcie wydrukowanego i podpisanego: 1. zgłoszenia uczestnictwa autora pracy, wraz z 2. klauzulą informacyjną uczestnika oraz 3. oświadczenia uczestnika wedle załączonego wzoru;
  • egzemplarz pracy w wersji obronionej (wyjątkowo wyłącznie w formie elektronicznej) w formacie PDF;
  • skan lub wyraźne zdjęcie podpisanej przez promotora/promotorkę 4. klauzuli informacyjnej promotora oraz 5. formularza informacyjnego o promotorze pracy.

 

Wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesyłać w jednym e-mailu.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na początku września 2020 roku na stronie internetowej ŻIH. Ponadto laureaci i osoby wyróżnione zostaną poinformowane o nagrodach drogą mailową.

Prace oceniać będzie jury konkursu składające się z naukowców ŻIH oraz zaproszeni do współpracy specjaliści z innych instytucji. Przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, a sekretarzami dr Anna M. Rosner oraz Magdalena Szyszkowska.

Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, oraz wymaganymi dokumentami, znajdującymi się na stronie:

http://www.jhi.pl/blog/2020-04-06-konkurs-im-majera-balabana-na-najlepsze-prace-magisterskie-i-doktorskie-o-zydach-i-izraelu

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: konkursbalabana@jhi.pl

O patronie konkursu

Urodzony we Lwowie w 1877 roku Majer Bałaban jako pierwszy zastosował nowoczesne metody naukowe do badań nad dziejami polskiego żydostwa, czym przyczynił się do wielkiego postępu historiografii polskich Żydów. Uważał, czemu dawał wyraz w swoich książkach i artykułach, że społeczność polskich Żydów należała do najważniejszych i najbardziej twórczych w dziejach żydostwa na całym świecie. Jego prace o Żydach lwowskich, krakowskich i lubelskich stanowią po dziś dzień istotne kompendia wiedzy na ten temat. Podkreślał znaczenie badań historii polsko-żydowskiej – zarówno jako integralnej części powszechnych dziejów Żydów, jak i kluczowego składnika historii Polski.

W czasie I wojny światowej służył jako rabin wojskowy w Lublinie. W okresie międzywojennym uczył, kierował Seminarium Rabinicznym w Warszawie, wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Nauk Judaistycznych, którego tradycje pielęgnuje do dziś mieszczący się w jego dawnym gmachu Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Nawet podczas okupacji hitlerowskiej, uwięziony w warszawskim getcie, Bałaban nie zaprzestał pracy naukowej. Zmarł na przełomie 1942 i 1943 roku.

Konkurs im. Majera Bałabana

Od 2009 roku jego imię nosi organizowany przez Żydowski Instytut Historyczny konkurs naukowy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.

Sam pomysł konkursu narodził się w Żydowskim Instytucie Historycznym w 1990 roku. Po przełomie ustrojowym zaczęły powstawać prace z dziedzin humanistycznych, naruszające rozliczne tabu i stereotypy obecne w poprzedniej epoce. Jedną z takich białych plam stanowiły dzieje Żydów w Polsce. W różnych ośrodkach naukowych zaczęły powstawać badania podejmujące tę tematykę, a ŻIH stał się miejscem, w którym prace te są przechowywane i udostępniane innym. Przewodniczący Jury Konkursu – prof. Andrzej Żbikowski zauważa, że „na przestrzeni lat tematyka przysyłanych prac się poszerzyła i nie są to jedynie prace stricte historyczne, ale dotyczące również kultury żydowskiej i pamięci o wielowiekowej obecności Żydów w Europie Wschodniej”.

Archiwum ŻIH zgromadziło obszerną kolekcję wartościowych prac konkursowych. Wielu uczestników naszych konkursów kontynuuje badania dotyczące tematyki żydowskiej, z sukcesem realizując kariery naukowe. Można wymienić prof. Grzegorza Berendta, który dostał w pierwszym konkursie (1991) wyróżnienie za pracę magisterską, a w trzecim – za doktorat. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego, a od 2017 roku wicedyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Nagrodę otrzymała Bożena Szaynok, profesor na Uniwersytecie Wrocławskim, Eugenia Prokop-Janiec i Michał Galas, dziś dyrektor Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz prof. Wacław Wierzbieniec, obecnie prodziekanem Wydziału Socjologiczno-Historycznego, a od 2012 r. kierownik Zakładu Historii i Kultury Żydów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jedna z laureatek Trzeciego Konkursu, Barbara Engelking, obecnie profesor, założyła Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Inny uczestnik, Edward Kopówka jest teraz dyrektorem Muzeum w Treblince, a prof. dr hab. Sławomir Żurek stworzył Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

Staramy się podtrzymywać kontakty z laureatami, dzięki czemu wiemy, że niektórzy, choć nie pracują naukowo, działają – jako nauczyciele lub społecznicy – w swoich środowiskach na rzecz propagowania wiedzy o dziejach i kulturze żydowskiej oraz poprawy stosunków polsko-żydowskich.

Fot gł. www.jhi.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6874073